BBS Advocats i Arcadi Sala-Planell Reclamen les Despeses de Constitució de les hipoteques.

El Tribunal Suprem obre la porta per reclamar les despeses de constitució de les hipoteques

Són objecte de reclamació totes les despeses que van haver de abonar en el moment de la constitució de la Hipoteca i que no els corresponien:

Impost Actes Jurídics Documentats
Aranzels notarials de la Hipoteca.
Aranzels de el Registre de la Propietat
honoraris Gestoria

Aquestes despeses poden ascendir entre 2.000.- 5.000.-Euros com a mínim, depenent de la quantia de l’préstec hipotecari.

Feu-nos arribar les factures i li farem pressupost a bbs@bbsabogados.com

o truqui’ns sense compromís a l’937.605.377