BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

nul·litat d'una Hipoteca Multidivisa
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Nova Sentència de BBS Advocats declarant la nul·litat d’una Hipoteca Multidivisa.

Comparte el artículo

BBS Advocats despatx especialitzat en Hipoteques Multidivisa, aconseguim als jutjats de Barcelona, ​​Sentència favorable declarant la nul·litat d’una hipoteca en francs suïssos.

Es tracta d’una Hipoteca Multidivisa que els clients van subscriure amb BBVA en data 20 d’octubre del 2006 en francs suïssos.

La sentència, que ja és ferma, ja que BBVA no ha interposat recurs d’apel·lació contra aquesta, declara la nul·litat novament del clausulat multidivisa, juntament amb altres clausules abusives.

El client va sol·licitar una hipoteca amb l’entitat, i per part de la seva oficina se’ls va explicar que existia la possibilitat de fer el préstec en francs suïssos, ja que l’Euribor estava molt més alt en aquestes dates que el franc suís. Aquest tipus d’hipoteques van ser comercialitzades massivament entre el 2006 i el 2009.

Es va dir que en qualsevol moment el client podria canviar a l’Euribor, sense especificar cap altre tipus de risc. Quan el franc suís va pujar, l’import del préstec també. Mai no van ser avisats del risc de canvi de divisa.

La Sentència avui examinada, destaca la importància de la informació precontractual:

“L’exigència que una clàusula contractual s’ha de redactar de manera clara i comprensible obliga que el contracte exposi de manera transparent el funcionament concret del mecanisme a què fa referència la clàusula de què es tracti. Si escau, el contracte també ha d’indicar la relació entre aquest mecanisme i el prescrit per altres clàusules, de manera que el consumidor estigui en condicions de valorar, basant-se en criteris precisos i intel·ligibles, les conseqüències econòmiques que se’n derivin.”

En aquest cas, el client va fer el préstec per un import de 191.899 EUROS, i els van ser lliurats 307.531,20.- Francs Suïssos.

Què s’aconsegueix amb la nul·litat del clausulat multidivisa?

Amb la nul·litat del clausulat multidivisa, BBVA haurà de fer el recàlcul com si el contracte estigués referenciat en Euros i s’hagués aplicat l’interès al tipus Euribor, condemnant l’entitat bancària a la devolució a la demandant de les quantitats percebudes en excés a cadascuna. de les quotes meritades.

El triple benefici de la nul·litat de la Hipoteca Multidivisa:

1) Deixar de tenir el préstec referenciat a una divisa estrangera.

2) El capital pendent d’amortitzar serà molt més baix.

3) L’import a restituir els meus mandants és d’uns 25.000 Euros en efectiu (aproximadament), a més de convertir el préstec a Euros, com si així hagués estat des del començament.

A partir d’ara el client pagarà la seva Hipoteca a Euros, referenciada a l’Euribor, i amb quotes mensuals que poden arribar a ser la meitat que les que pagava anteriorment.

Consulta extracte de la Sentència de 16 de febrer de 2022:

Els bancs ja no apel·len tots els assumptes de les Hipoteques multidivisa. Encara hi ha temps per interposar la demanda corresponent.

Si teniu dubtes sobre el vostre cas particular, valorarem el vostre cas concret i possibilitats d’èxit. Som despatx pioner i líder en demandes de Hipoteca Multidivisa.

BBS Advocats, despatx especialitzat en Hipoteques Multidivisa, compta amb un important numero de Sentencies sobre aquest tema, declarant-ne la nul·litat.

No dubti a contactar amb nosaltres a través del nostre formulari web, escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al 93.760.53.77.

nul·litat d'una Hipoteca Multidivisa