bbs-abogados-especialistas

Creat el 1988 BBS Advocats Associats Assessors Legals i Tributaris està especialitzat en tots els camps que componen el dret de l'empresa

Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Advocats Dret Civil Barcelona

En BBS Advocats comptem amb un equip d'advocats a Barcelona, ​​abastant tot el territori nacional, amb àmplia i contrastada experiència en l'àrea de Dret Civil.Las sentències favorables per als nostres clients al llarg d'aquests més de 30 anys d'experiència són el nostre millor aval.

Especialitzats en les següents branques de el dret civil

Reclamació de Quantitat:

 • Per Impagament.
 • Per Incompliment de contracte.

Danys i Perjudicis:

 • Responsabilitat Contractual.
 • Responsabilitat extracontractual.
 • Responsabilitat Professional.

Negligències Mèdiques:

 • Mala praxi mèdica
 • Omissió o defecte en el consentiment informat.

Accidents de Trànsit:

 • Reclamació extrajudicial: negociació de la indemnització amb la companyia asseguradora.
 • Reclamació judicial: demanda davant els jutjats civils en reclamació de la quantitat.

Desnonaments:

 • Desnonament per precari ( “ocupes”).
 • Desnonament per impagament de lloguer.

Propietat Horitzontal:

 • Defensa i representació de comunitats de propietaris.
 • Impagaments de derrames o quotes veïnals.
 • Reclamació davant la companyia asseguradora de la comunitat davant perjudicis que puguin produir-se i aquestes no vulguin responsabilitzar.
 • La responsabilitat de l’propietari en casos de transmissió de l’habitatge, plaça de garatge.
 • Assessorament davant la necessitat de realitzar obres d’accessibilitat.

Contractes:

 • Validesa, Interpretació i, Execució de Contractes.
 • Resolució i Rescissió Contractual.
 • Arrendaments urbans
 • Donació.
 • Contracte d’obra i arrendament de serveis.

Propietat i Possessió:

 • Adquisició.
 • Divisió de Cosa Comú.

news