bbs-abogados-especialistas

Creat el 1988 BBS Advocats Associats Assessors Legals i Tributaris està especialitzat en tots els camps que componen el dret de l'empresa

Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Dret Laboral i Seguretat Social

"MÀXIMA SERIETAT I CONFIANÇA PER GESTIONAR LES SEVES RELACIONS LABORALS"

Dret Laboral i Seguretat Social. Actualment la gestió i la planificació de les relacions laborals, és un dels aspectes que més preocupen a empreses, treballadors assalariats, autònoms i professionals.
BBS Advocats posa a la seva dispoción nostre departament laboral, amb l’experiència necessària i professionalitat perquè les relacions laborals no siguin mai més un problema en el seu dia a dia.

Auditoria Laboral i Consultoria General de Recursos Humans

Auditoria Laboral i Consultoria General de Recursos Humans

Auditoria Fiscal i serveis de
consultoria tributària

"MÀXIMA SERIETAT I CONFIANÇA PER GESTIONAR LES SEVES RELACIONS LABORALS"

Per millorar l’eficiència de la seva empresa, el nostre departament laboral treballarà per assessorar i gestionar tot el relacionat amb les relacions laborals i amb la Seguretat Social. Serem el seu propi departament laboral.

Assessorament sobre tipologies de contractes de treball, estudi i aplicació de bonificacions fiscals.
Gestió d’altes i baixes de treballadors en la Seguretat Social.
Informació completa sobre novetats o modificacions legals.
Estudi i confecció de fulls de salari, declaracions d’impostos i ajornament de quotes.
Assessorament i tramitació d’expedients de regulació d’ocupació.
Informació i actualització permanent sobre convenis col·lectius.
Estadístiques de costos salarials i càlcul de liquidacions.
Representació en organismes de conciliació i arbitratge (CMAC)
Assistència lletrada davant jutjats i tribunals de l’ordre social

ASSESSORIA LABORAL PARTICULARS

Per a les persones físiques que volen tenir clar i ordenat el seu dia a dia, els nostres especialistes, li oferiran un tracte proper i li resoldran tots els dubtes que pugui tenir en matèria de dereccho laboral i de seguretat social.

Assessorament sobre conceptes de relacions laborals bàsics.
Revision de nòmines, retencions fiscals i liquidacions.
Assessorament i tramitacion de pensions i prestacions de la Seguretat Social (jubilació, invalidesa, orfandat, etc …)
Revision d’acomiadaments i incompliments salarials.
Fons de Garantia Salarial.
Assessorament sobre permisos i beneficis laborals (maternitat, excedència, etc …)

ASSESSORIA LABORAL AUTÓNOMS

 

Per als emprenedors que estiguin pensant en iniciar el seu negoci, els oferim el suport i acompanyament necessari perquè ho aconsegueixin amb èxit. I per als professional

Per als emprenedors que estiguin pensant en iniciar el seu negoci, els oferim el suport i acompanyament necessari perquè ho aconsegueixin amb èxit.
Per als professionals i petites empreses, que per la seva dimensió no disposin d’un departament de recursos humans, els nostres especialistes l’assessoraran de totes les qüestions que es puguin presentar en material laboral i de Seguretat Social.

Informació exhaustiva i acompanyament en els tràmits a realitzar per a la constitucion d’una empresa.
Estudi de viabilitat i plans de negoci a mig i llarg termini.
Informació actualitzada sobre la normativa legal sobre emprenedoria.
Tramitacion d’ajudes i subvencions a la contratacion.
Declaracions d’impostos i relacions amb l’Administracion
Auditoria laboral
Capitalització de l’atur per inici de negoci

s i petites empreses, que per la seva dimensió no disposin d’un departament de recursos humans, els nostres especialistes l’assessoraran de totes les qüestions que es puguin presentar en material laboral i de Seguretat Social.

  • Informació exhaustiva i acompanyament en els tràmits a realitzar per a la constitució d’una empresa.
  • Estudi de viabilitat i plans de negoci a mig i llarg termini.
  • Informació actualitzada sobre la normativa legal sobre emprenedoria.
  • Tramitació d’ajuts i subvencions a la contractació.
  • Declaracions d’impostos i relacions amb l’Administració
    auditoria laboral
  • Capitalització de l’atur per inici de negoci

Desde BBS Abogados, les asesoramos y acompañamos, para que usted tenga la seguridad y la tranquilidad de estar en las mejores manos posibles. No dude en contactar con nosotros rellenando el siguiente formulario, escribiéndonos a bbsabogados@bbsabogados.com o llamando al teléfono 93 760 53 77 | 619 255 875.

news