bbs-abogados-especialistas

Creat el 1988 BBS Advocats Associats Assessors Legals i Tributaris està especialitzat en tots els camps que componen el dret de l'empresa

Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Gestió Immobiliària

Actualment, comptar amb un equip especialitzat que l’assessori en la gestió immobiliària és la peça clau perquè les inversions patrimonials i immobiliàries siguin adequades als seus interessos. Per la nostra àmplia experiència en el sector financer, totalment contrastada, pot rebre un assessorament personalitzat i integral, així com un suport a les seves inversions. Estem a la seva disposició per negociar amb els diferents operadors tots els contractes relacionats amb l’adquisició de béns (arres, compravenda ….).

El Dret Immobiliari és una matèria en constant canvi, sent que la jurisprudència emanada pels nostres tribunals (especialment, el Tribunal Suprem) ha estat l’encarregat d’anar definint els criteris a seguir en les diferents aspectes jurídics i problemàtica sorgida en dret urbanístic. És per això, que aconsellem fermament el nostre assessorament per poder estar a el dia de totes aquestes novetats legals i jurisprudencials.

Així mateix hem de destacar, des de fa anys, un augment considerable de les inversions realitzades per estrangers, el que convé comptar amb un despatx especialitzat que l’assessori sobre les diverses legislacions i sistemes jurídics tributaris.

En BBS ADVOCATS, trobarà un assessorament abasta les següents actuacions professionals:

 • Localització de pisos, locals o edificis, seleccionant la millor inversió que s’ajusti a les necessitats del client.
 • Estudi econòmic de costos d’inversió-Estudi fiscal.
 • Assessorament jurídic. Contractes i legalitzacions.
 • Estudi de finançament més adequat.
 • Contractes d’arrendament d’habitatge i local de negocis. Procediments de desnonament.
 • Assessorament, redacció, negociació i acompanyament en operacions de compravenda d’immobles, redacció de contractes d’arrendaments urbà.
 • Assessorament en assumptes Urbanisme, així com direcció tècnica de procediments contenciós administratiu.
 • Procediments legals de reclamació de quantitats.
 • Tràmits immobiliaris davant el Registre de la Propietat.
 • Assessorament immobiliari i fiscal en Inversions immobiliàries.
 • Tractament fiscal de les operacions i inversions immobiliàries.
 • Assessorament i direcció de procediments de reclamació de vicis de la construcció i defectes constructius.
 • Leasing immobiliari i contractes immobiliaris.
 • Assessorament en assumptes de compravenda de complexos immobiliaris (hotels, contractes de promoció, multipropietat) a nivell nacional i internacional.
 • Constitució i problemàtiques derivades de la Propietat Horitzontal i
 • Comunitat de Propietaris.

news