bbs-abogados-especialistas

Creat el 1988 BBS Advocats Associats Assessors Legals i Tributaris està especialitzat en tots els camps que componen el dret de l'empresa

Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Reclamació de Deutes

Reclamació extrajudicial de Deutes:

Requeriment de pagament via burofax. En aquesta comunicació se li detalla a l’morós l’import total de l’impagament, oferint-li un breu termini per liquidar el seu deute.

Aquesta reclamació és molt important a efectes d’interrompre la prescripció i, al seu torn, en matèria de costes. En relació amb aquest últim punt, si el creditor interposa una demanda, en el cas que el deutor es aplani en el termini de contestació, si s’havia realitzat una reclamació extrajudicial prèvia se li han d’imposar les costes a deutor.

En cas de no obtenir resposta ni solució satisfactòria, s’hauria per esgotada la via extrajudicial, i interposarem la corresponent reclamació judicial.

Reclamació judicial de Deutes:

Hi ha diferents vies de reclamació judicial de deutes. Depèn del cas concret, serà més convenient prendre una o altra via.

news