bbs-abogados-especialistas

"Creat ei 1988 BBS Advocats Associats Assessors Legals i Tributaris està especialitzat en tots els camps que componen el dret de l'empresa.".

Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Plans de Pensions

Advocats de Barcelona experts en plans de pensiones.Le ajudem a rescatar el seu pla de pensions. Deure de transparència de les entitats en els plans.

Què és un pla de pensions?

Un pla de pensions és una forma d’estalvi a la qual poden acollir-se els particulars, que consisteix en aportacions periòdiques, que farà que aquests particulars disposin en un futur d’un capital o d’una renda en cas de jubilació, atur, incapacitat o mort.

En què formes puc rescatar un pla de pensions?

  • En forma de capital: El beneficiari percep l’import total de el pla en un cobrament únic.
  • En forma de rendes periòdiques, que poden ser de diferents tipus, com per exemple, temporals o vitalícia.

Deure de transparència de les entitats en els plans de pensions

En una recent sentència del Tribunal Suprem ha establert jurisprudència sobre la transparència en els plans de pensions.

Segons l’Alt Tribunal, les entitats han d’informar els consumidors amb absoluta transparència sobre els drets dels partícips i les diferents modalitats de cobrament de les prestacions, ja sigui percepció de capital en pagament únic, renda garantida o rendes financeres la quantia o durada no estan garantides.

Òbviament, cada modalitat de cobrament té els seus avantatges i els seus riscos, de manera que l’elecció de la forma de cobrar dependrà de les concretes necessitats de beneficiari. Per a això és necessari que el titular compti amb el coneixement sobre els riscos associats a cada modalitat.

No em van informar que el pla s'extingia en cas de la mort de titular.

Exemple pràctic: STS 40/2019

Un pare de família, en el moment de jubilar (2003), opta per cobrar el pla de pensions en forma de rendes periòdiques i fixes durant un termini de 15 anys, designant com a beneficiària a la seva dona en cas de defunció. No obstant això, l’any 2008 l’esposa de l’titular mor, i el 2010 mor el mateix titular.

En conseqüència, les filles sol·liciten que es mantingui el pagament de les rendes en el seu benefici fins que finalitzi el termini de 15 anys, és a dir, fins a 2018, com havia decidit el titular. No obstant això, l’entitat es nega, doncs segons aquesta la prestació es va extingir amb la mort de l’titular i de la seva esposa.

D’aquesta manera, les filles van als tribunals:

  • En primera instància els donen la raó
  • L’Audiència Provincial revoca la sentència, i declara que no tenen dret a cobrar la pretensió.
  • El Suprem rectifica la resolució de l’audiència, i acorda que les filles han de cobrar la prestació.

Quins són els arguments de l'Suprem?

En resum, els motius 2 Alt tribunal són dos:

  1. Per justícia, ja que si, per exemple, el titular acorda cobrar el pla en forma de prestació periòdica i mor el dia següent, es produiria un enriquiment injust per part de l’entitat.
  2. Per falta de transparència i d’informació per part de l’entitat. En particular, l’entitat no va aconseguir demostrar que va proporcionar a titular la informació deguda respecte les conseqüències de la mort amb anterior a l’termini convingut. És a dir, no el va informar de si la defunció suposaria la pèrdua de les quantitats pendents. Així mateix, el tribunal recalca que l’esmentada informació ha de ser facilitar-se per escrit i de forma clara i entenedora.

En definitiva, en aquest cas, si el titular de el pla hagués estat correctament informat sobre les conseqüències d’una mort abans de l’termini convingut, possiblement hagués optat per l’altra modalitat de cobrament (cobrament únic). Per això, el tribunal avala el dret de cobrament de les filles.

Enllaç a la STS 40/2019 de 22 de gener.

Advocats experts en plans de pensions

Si es troba en un cas simular, no dubti en contactar amb BBS Advocats, despatx expert en plans de pensions. Per a això, pot omplir en formulari web, escriure’ns a bbsabogados@bbsabogados.com o trucar a l’93.760 53 77. Els nostres advocats experts li assessoraran i l’ajudaran a recuperar els seus diners.

news