BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

bbs abogados
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Triodos Bank Condemnada a Saragossa per Venda de CDAs a un Matrimono per la Suma de 770.406,34.-€

Comparte el artículo

BBS Advocats obté una altra Sentència favorable al Jutjat de 1a Instància 15 de Saragossa notificada l’1 de desembre de 2023 . Triodos Bank Condemnada a Saragossa.

Antecedents, a la condemna de Triodos Bank.

Aquest Jutjat de Saragossa estima la demanda a favor d’un matrimoni. Es condemna a més a TRIODOS BANK al pagament de les costes judicials d’Advocat i Procurador. A més, condemna al pagament els iinteresos legals des que es van realitzar les inversions.

El matrimoni va realitzar diverses inversions de CDAsentre els anys 2011 i 2018, i la resolució obliga al reemborsament de 770.406,34.-€, després de declarar la nul·litat de totes les contractacions i inversions de CDAs, per error i vici en el consentiment prestat pels clients, sobre la naturalesa, els riscos i les característiques dels CDAs adquirits.

Falta informació abans de contractar.

Es considera insuficients el compliment formal del deure d’informació, i Triodos Bank dóna una informació errònia, incompleta sobre el producte. Tant a la publicitat dels CDA com als documents, apareix la denominació “certificats de dipòsit per a accions de Triodos Bank”, quan en realitat no són certificats emesos per Triodos Bank. Tampoc no tenen la qualificació d’accions, ignorant els clients que era un producte emès per una societat interposada.

Els CDA són un producte d’alt risc.

La Sentència afirma que són un producte complex com s’afirma al Fullet Informatiu.Qualificant el risc del producte el 2019 de 6/6 afegint “producte financer que no és senzill i pot ser difícil de comprendre”, quanta anys abans Triodos Bank deia que el risc era 2/6. Per aquest motiu Triodos Bank és Condemnada a Saragossa.

En el document de comercialització no se’n parla, ni tampoc en el resum del Fullet en les contractacions del 2010 i 2012, cosa que implica un clar incompliment per part de Triodos Bank del seu deures de lleialtat i veracitat de la informació precontractual, sobre el funcionament, característiques i riscos.

Test d’Idoneïtat i Coveniència

Els Test de conveniència i idoneïtat van resultar ser insuficients i únicament van servir per complir la formalitat del document.

En les primeres contractacions únicament es van fer 5 preguntes molt genèriques. Tots dos declaren no tenir experiència sobre aquests productes, ni haver formalitzat operació alguna anteriorment. Als Test de 2018, novament manifesten no haver treballat al sector financer, no haver invertit abans en productes financers. I a més es constata que les preguntes van ser respostes per Triodos Bank.

Proves testificals dels empleats

Les seves declaracions han estat sorprenents i és una qüestió molt valorada a la Sentència del Jutjat de Saragossa. Un empleat manifesta, no recordar els clients. També manifesten que els empleats es descarregaven la documentació, la imprimien i la lliuraven al moment. I la qualificació final de l’aptitud dels clients la feia el sistema informàtic i no ells. Afegint que no es va advertir als clients que es podia passar d’un mercat intern a un de secundari.

Segons afirmen no van donar cap explicació i es van limitar a lliurar els documents que hi havia a la web. A les documentació existents fins a l’any 2019 no esmenta els riscos i el caràcter complex del producte qualificant-lo abans en 2/6. Posteriorment el risc és segons Triodos Bank del 6/6.

Por último, otro testigo manifiesta además que tampoco se les informo de la posibilidad de perder la inversión

bbs abogados