bbs-abogados-Arcadi-Sala-Planell

Creat el 1988 BBS Advocats Associats Assessors Legals i Tributaris està especialitzat en tots els camps que componen el dret de l'empresa

Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

BBS Advocats, Experts en Dret Bancari i Financer.

“BBS Abogados, Expertos en Derecho Bancario y Financiero”

BBS Advocats és un despatx multidisciplinari amb més de 20 anys d’experiència.

Actualment tenim un equip especialitzat en Mala Praxis Bancària, a el front de el qual es troba el lletrat fundador de BBS Advocats, Arcadi Sala-Planell Esqué, amb més de 20 anys d’experiència en l’àmbit jurídic, juntament amb altres lletrats especialitzats en Dret Bancari i finaciero, Anna Valls, Aina Ansó y Marta Aznar.

Aquest departament es dedica en exclusiva a resoldre contractes diversos com ara: els denominats Swaps o permutes financeres de tipus d’interès, participacions preferents, obligacions subordinades, dipòsits estructurats, Fons d’inversió immobiliària, Bons convertibles, Hipoteques Multidivisa, Clàusules Abusives, com les anomenades “Clàusules Sòl”, així com qualsevol altre producte financer que les entitats financeres han comercialitzat de manera maliciosa en aquests últims anys. Incomplint la legislació que regula de forma específica la comercialització d’aquest tipus de productes.

Fins al moment tenim àmplia experiència en la interposició de demandes judicials davant pràcticament totes les entitats financeres, bancs i caixes que, vulnerant la legislació espanyola i europea a l’efecte, van comercialitzar massivament productes financers tant a clients particulars o minoristes, com a PIMES, així com a grans empreses, sense oferir-los la informació establerta en la Llei de l’mercat de valors, i les seves normes de desenvolupament, d’obligat compliment en aquest tipus de supòsits.

Des de BBS Advocats oferim la possibilitat a tots els afectats per aquest tipus de productes d’assessorar i informar el client afectat, i en tot cas d’abordar la interposició de la corresponent demanda judicial.

Dret Bancari i Financer