bbs-abogados-especialistas

"BBS Advocats, bufet especialitzat en reclamació d'interessos de Targetes Revolving i Prestem abusius.

Tarjetas Revolving intereses abusivos
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Advocats especialistes en Targetes Revolving

Que són les Targetes Revolving

En BBS Advocats som especialistes en Targetes Revolving, i estem interposant demandes diàriament sobre aquest tipus de producte abusiu.

Seguint la indicació del Banc d’Espanya al Portal de l’Client Bancari, les targetes «revolving» -també denominades targetes «re-volventes» o de pagament aplazado- són un tipus especial de targeta de crèdit que permet al seu titular disposar d’un límit de crèdit concret, que pot tornar a terminis, abonant mensualment les quotes fixades a l’efecte.

Tals quotes poden determinar aplicant un percentatge al deute existent; o pot establir-se un import fix a pagar mes a mes.

En qualsevol cas, la característica principal d’aquestes targetes és que el límit de crèdit associat a la mateixa «disminueix segons es realitzen càrrecs», i «es reposa» a mesura que es van abonant les quotes mensuals.

Características de las Tarjetas Trampa Revolving

Es tracta, a més, d’un contracte de consum, ja que, segons el Banc d’Espanya, aquest és el seu destí fonamental.
Entre les característiques d’aquest producte financer, es destaquen les següents:

  • El crèdit associat a la targeta es renova automàticament a mesura que es van abonant les quantitats degudes.
  • Pagament ajornat de les quantitats disposades. El capital disposat amb la targeta «revolving» es torna a terminis, abonant periòdicament les quotes -Fi xes o variables- que s’hagin establert en el contracte. La majoria dels problemes derivats de l’ús d’aquestes targetes es deu a l’establiment de quotes mensuals massa baixes, ja que com alerta el Banc d’Espanya, en aquests casos, «l’amortització de l’principal es realitzarà a un termini molt llarg», el que implicarà el pagament de més interessos.
  • Interessos elevats. Els contractes de targetes «revolving» solen tenir associats tipus d’interès molt elevats (entre el 20 i 26% TAE). Els mateixos s’apliquen sobre les quantitats efectivament disposades amb la targeta.

Reclamació nul·litat de contractes de Targetes Revolving

Un altre dels problemes detectats en la comercialització de la targeta «revolving» és la manca de lliurament, amb suficient antelació, de la Informació Normalitzada Europea sobre el Crèdit al Consum a la qual es refereix l’article 10 de la Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit a l’consum.

A el mateix temps, la problemàtica suscitada al voltant d’aquest producte financer està relacionada amb els interessos remuneratoris tan elevats associats a la mateixa -entorn d’un 27% anualment. A això s’uneix que, en multitud d’ocasions, la comercialització de la targeta «revolving» s’ha realitzat de forma no transparent, sent adquirides, en alguns casos, per usuaris el per fi l no s’adequava a l’producte contractat.

Per tant i arrel de les noves sentències dictades, fins i tot del Tribunal Suprem, els podem ajudar a cancel·lar el deute de la targeta revolving, i fins i tot que l’entitat financera retorni tots els interessos pagats de més i que són abusius.

En conseqüència, des BBS Advocats, especialistes en Targetes Revolving, recomanem a tots els afectats reclamar judicialment, per recuperar tots els diners perdut.

Principals entitats que han comercialitzat Targetes Revolving

Les targetes trampa detectades amb interessos abusius són comercialitzades entre altres com

  • CETELEM
  • CONSUMER
  • WIZINK
  • COFIDIS
  • CITIBANK

BBS Advocats, especialistas en Tarjetas Revolving

Des BBS Advocats, despatx especialitzat en mala praxi bancària, amb més de 30 anys d’experiència en el sector, el podem ajudar si és un afectat per aquest producte abusiu. No dubti en contactar amb nosaltres trucant a l’93.760.53.77 o escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com.