BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

bbs abogados
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

despeses compravenda habitatge

Comparte el artículo

Quan es compra un habitatge hi ha una sèrie de despeses que cal tenir en compte, ja que són addicionals al preu de venda. En aquest article, us expliquem quines són les despeses en la compravenda d’un habitatge, que solen equivaler al 10% aproximadament del preu de l’immoble.

Despeses hipotecaries

És habitual que quan es compra un habitatge es faci una hipoteca. Anteriorment, aquesta operació comportava una sèrie de despeses per al prestatari:

  • Notaria
  • Registre de la Propietat
  • Gestoria
  • Tasació

No obstant això, amb la nova Llei Hipotecària, el prestatari només ha d’abonar les despeses de taxació i la còpia de l’escriptura.

Despeses de notaria

La compravenda s’ha de formalitzar en escriptura pública. El notari cobra uns aranzels, que estan regulats, i oscil·len entre el 0,2 i el 0,5del valor de l’immoble. També caldrà pagar la còpia de l’escriptura de la compravenda.

Gastos de Registro de la Propiedad

Igual que el notari, el registrador també cobra segons aranzels. Aquests poden anar del 0,1% al 0,25% del preu de l’habitatge.

Impostos

Els impostos varien en funció de si es compra un habitatge d’obra nova o un habitatge de segona mà:

  • Habitatge nou: s’ha de pagar l’IVA, que puja a un 10% sobre el valor de l’immoble. També caldrà abonar l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (IAJD), que depenent de la comunitat autònoma pot ser entre el 0,1% i el 1, 5%.
  • Habitatge de segona mà: s’ha de pagar l’impost de transmissions patrimonials (ITP), que costa entre el 4% i el 10 %, també en funció de la comunitat autònoma.

La Reserva i les Arres

Quan es compra un habitatge mitjançant una immobiliària, la primera quantitat que desemborsarem és la reserva, que sol ser d’entre 1.000 i 3.000 euros. Posteriorment es paguen les arres, que generalment pugen al 10% del preu de l’habitatge.

Per tant, no són despeses com a tal sinó quantitats que s’abonen a compte del preu de l’immoble.

Despeses a càrrec del venedor

Com és de veure, la majoria de les despeses de compravenda d’un habitatge, són a càrrec del comprador.

El venedor ha de satisfer la plusvalidesa, que és un impost municipal que grava l’augment de valor de l’immoble. La fórmula de càlcul depèn de cada municipi.

Així mateix, si el venedor tenia una hipoteca sobre l’habitatge, haurà de satisfer les despeses de cancel·lació de la hipoteca.

Des de BBS Advocats us assessorem durant tot el procediment.

Desde BBS Abogados,  le asesoramos y acompañamos durante todo el procedimiento de compra de una vivienda, incluida la hipoteca. No dude en contactar con nosotros a través del formulario web, llamando al 93 760 53 77 o escribiéndonos a bbsabogados@bbsabogados.com

bbs abogados