bbs-abogados-especialistas

"Creat ei 1988 BBS Advocats Associats Assessors Legals i Tributaris està especialitzat en tots els camps que componen el dret de l'empresa.".

Dret de Protecció de Dades

La normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable de l'tractament teus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió ( "dret a l'oblit"), limitació de l'tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades.

  • Implementació de l’RGPD
  • Formació.
  • Elaboració d’Codis tipus
  • Defensa davant procediments sancionadors.
news