bbs-abogados-especialistas

"Creat ei 1988 BBS Advocats Associats Assessors Legals i Tributaris està especialitzat en tots els camps que componen el dret de l'empresa.".

Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Dret de Protecció de Dades

La normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable de l'tractament teus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió ( "dret a l'oblit"), limitació de l'tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades.

  • Implementació de l’RGPD
  • Formació.
  • Elaboració d’Codis tipus
  • Defensa davant procediments sancionadors.
news