BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

bbs abogados
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Com reclamar la Plusvàlua Municipal?

Comparte el artículo

Encara és possible reclamar sempre que NO hi hagi hagut guanys

El Tribunal Constitucional ha declarat la inconstitucionalitat de la Plusvàlua Municipal.

El passat 26 d’octubre del 2021, el Tribunal Constitucional (TC) va dictar una sentència que declara la inconstitucionalitat i nul·litat de la plusvàlua municipal. En conseqüència, molts afectats per aquest impost es pregunten com reclamar la Plusvàlua Municipal.

Abans de res, volem insistir que la sentència encara no ha estat publicada. De moment, l’única informació de què disposem és la nota informativa emesa pel TC.

Per què la Plusvàlua municipal és inconstitucional?

Segons la nota informativa, la part dispositiva de la sentència acorda declarar la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1 –segon paràgraf–, 107.2.a) i 107.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, relatius al mètode de determinació de la base imposable de l’impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Natura Urbana (IIVTNU).

En particular, el TC considera que el mètode de determinació de la base imposable de la plusvàlua comporta que sempre hagi existit augment en el valor dels terrenys, amb independència que hagi existit aquest increment i de la quantia real daquest.

De fet, és la tercera sentència en menys de 5 anys que dicta el TC sobre aquest impost, per la qual cosa a partir de ara els Ajuntaments ho tindran molt difícil per cobrar la plusvàlua.

Vull vendre un immoble, hauré de pagar la plusvàlua?

Per a qui estigui pendent de vendre, heretar o donar un habitatge, en principi l’ajuntament no hauria de girar liquidacions als contribuents fins que es fixi un mètode alternatiu.

ACTUALITZACIÓ DESPRÉS DE LA PUBLICACIÓ DEL NOU DECRET-LLEI:

El Decret llei que reforma l’impost de plusvàlua ha entrat en vigor el 9 de novembre passat. Així ho determina el text de la nova norma,publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) després la seva aprovació dilluns al Consell de Ministres.

Per tant, podem dir que hi ha un buit legal entre les operacions meritades entre el 26 d’octubre i el 8 de novembre del 2021.

Com puc reclamar la Plusvàlua Municipal si ja he pagat l’impost?

Segons la nota informativa del TC, la sentència no té efectes retroactius:

“La decisió declara la intangibilitat de les situacions fermes existents abans de la data de l’aprovació de la sentència”.

No obstant, hi ha la possibilitat de recuperar els diners si l’impost es va pagar fa 4 anys o menys. La raó és que les autoliquidacions no adquireixen fermesa fins passats 4 anys, per la qual cosa es podria instar la rectificació de l’autoliquidació de l’impost i recuperar els diners.

Cal tenir en compte que aquesta via queda oberta només per a aquells que van presentar una “autoliquidació” de l’impost. En cas de liquidació, si el contribuent no la va recórrer en el termini establert (1 mes), aquesta ja hauria adquirit fermesa i per tant no es podria recuperar els diners.

ACTUALITZACIÓ DESPRÉS DE LA PUBLICACIÓ DE LA SENTÈNCIA (3/11/2021):

Segons la sentència definitiva del TC, si no es va instar la rectificació de l’autoliquidació amb anterioritat al 26 d’octubre del 2021, no es pot reclamar la devolució de l’impost amb fonament en aquesta sentència.

/p>

No obstant, insistim a l’afegitó del TC “amb fonament en aquesta sentència”. Què significa això? Que encara es pot reclamar sobre la base de les anteriors sentència del TC, sempre que no hi hagi hagut un guany amb la transmissió.

Fa uns dies em van notificar la liquidació de l’impost, he de pagar-ho?

Com ja els hem avançat, la sentència del TC no afectarà les situacions fermes abans de la seva data. Per tant, si us han notificat la liquidació fa menys d’un mes, entenem que el pronunciament del Constitucional seria aplicable, ja que la liquidació encara no és ferma.

La nostra recomanació és pagar l’impost i recórrer la liquidació (termini d’1 mes). Sempre aconsellem pagar encara que es presenti un recurs. A més, cal tenir en compte que hi ha la possibilitat de sol·licitar el ajornament/fraccionament del pagament, perquè sigui més còmode per al contribuent.

Vaig pagar l’impost però vaig presentar recurs, puc recuperar els diners?

Si li va arribar la liquidació, la va pagar, però després la va recórrer i encara no s’ha resolt el recurs,aleshores la liquidació no és ferma i la resolució es veurà afectada per la sentència del TC. És a dir, la resolució tindrà en compte la sentència del TC, per la qual cosa hauria d’acordar que li retornin l’import pagat.

Des de BBS Advocats us podem ajudar a recuperar la plusvàlua municipal.

Des de BBS Advocats ens encarreguem de reclamar la plusvàlua municipal, tant en via administrativa com judicial. Així mateix, els mantindrem informats de totes les novetats respecte a la plusvàlua.

No dubteu a contactar amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte. També podeu trucar al 93 760 53 77 o enviar-nos un WhatsApp al 619 255 875. Si us preferiu, envieu-nos un correu electrònic a bbsabogados@bbsabogados.com.

bbs abogados