BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Salir de una lista de morosos como ASNEF EQUIFAX.
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Com sortir d’una llista de morosos com ASNEF EQUIFAX

Comparte el artículo

Com sortir d’una llista de morosos com ASNEF EQUIFAX? Estar a un registre de morosos pot ser un gran problema. En alguns casos, escau la inscripció del deute. En altres, no.

A veure en quins supòsits no ha d’estar inscrit el deute. I què podem fer per sortir de d’una llista de morosos com ASNEF EQUIFAX.

Què és una llista o registre de morosos?

Els registres, o “llistes” de morosos, són fitxers on es pot comprovar la insolvència patrimonial d’una persona. És a dir, els deutes que té davant de tercers. Són registres que recullen dades d’impagament, ja sigui de particulars, o empreses, sobre deutes dineraris, creditícies o financers. Un dels més coneguts és, per exemple, ASNEF EQUIFAX. Tot i que hi ha altres empreses. Veurem doncs, a continuació, com sortir d’una llista o registre de morosos com ASNEF EQUIFAX.

Qui té accés als registres de morosos?

Podeu consultar les dades d’aquesta “llista” o registre, determinades entitats. Són aquelles que són membres de la Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit, de la Associació Espanyola de Factoring i de la Associació Espanyola de Leasing. Les entitats que participen al fitxer poden pertànyer als següents sectors: bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de rènting, societats de garantia recíproca, telecomunicacions, petrolíferes, assegurances de crèdit, editorials i distribuïdores de llibres, ofimàtiques, distribuïdores de targetes, operadores de telefonia fixa i mòbil, operadores de cable, de telefonia integrada, establiments financers de marca, cimenteres, de transports, de rent a car, d’alimentació, energètiques, agències de valors i borsa, etc.

Requisits perquè ens puguin incloure en un registre de morositat.

Perquè ens puguin incloure en un registre de morositat, s’han de donar determinats requisits:
  • En el contracte amb l’empresa ens hagin inclòs una clàusula per la qual se’ns informi de manera explícita que en cas d’impagament se’ns inclourà en aquesta empresa.
  • Que al contracte, s’adverteixi a més de la possibilitat de cedir les nostres dades a tercers.
  • Que la inclusió al fitxer sigui realitzada pel mateix creditor.
  • I sobretot, ha de tractar-se d’un deute cert, vençut, exigible i impagat.
  • Que hagin passat més de 4 mesos des de l’inici de l’impagament.
  • Que la quantitat deguda sigui d’un mínim de 50 Euros per a persones físiques, o 300 Euros en cas de ser una empresa

Com sortir d’una llista de morosos?

En cas que NO es respectin els requisits anteriors, es podrà reclamar la inclusió indeguda al registre i sol·licitar-ne la retirada immediata. En cas de no procedir-hi, es podrà interposar demanda judicial, i reclamar pels danys i perjudicis patits, i tindrà dret a ser indemnitzat. Hi ha actualment una àmplia jurisprudència sobre aquest assumpte. Les indemnitzacions per danys morals, que estan donant els tribunals poden arribar a ser de 10.000 Euros de mitjana aproximadament. Si es demostra un perjudici concret, la indemnització pot ésser superior. A més, si l’origen del deute és dubtós, o és a via judicial o pendent d’interposar la corresponent demanda, es pot reclamar al registre en qüestió la retirada immediata del fitxer . Si considereu que ha estat inclòs indegudament en un registre de morosos, no dubteu a contactar amb nosaltres, i us ajudarem a sortir d’aquests. No dubteu a contactar amb nosaltres trucant al 93 760 53 77 o escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com.
Salir de una lista de morosos como ASNEF EQUIFAX.