BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

fondos de invesion ventajas y desventajas
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Fons dinversió: què són, riscos, avantatges i desavantatges.

Comparte el artículo

Què és un fons d’inversió? Què en sabem dels fons d’inversió? Realment són una inversió segura?

En aquest article t’explicarem tot sobre els Fons d’inversió: què són, riscos, els avantatges i els desavantatges de contractar-ne un. I sobretot, quins riscos porta associat aquest producte financer.

Què és un fons d’inversió?

Un fons d’inversió és un producte financer, també anomenat “Institució d’Inversió Col·lectiva”. De vegades es pot identificar amb aquestes sigles: IIC.

És un producte pel qual el client inverteix certa quantitat de diners en un fons concret, que després s’invertirà en un sector determinat. Per exemple, si és un fons d’inversió immobiliari, l’entitat gestora del fons invertirà els estalvis del client en inversions immobiliàries, a canvi de certa rendibilitat.

Són productes supervisats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) .

Un fons no té personalitat jurídica, però sí que té una societat gestora darrere que el gestiona. Aquesta administra el fons, però no n’és la propietària. Els propietaris són tots els partícips del fons.

Diferència entre un Fons d’inversió de Renda Fixa, i de Renda Variable.

En general hi ha dos tipus de Fons d’inversió: els que són de renda fixa, i aquells que tenen una renda variable.

Els fons de renda fixa inverteixen en actius de renda fixa en detriment de rendibilitats més ajustades. En general, els avantatges de la renda fixa és l’estabilitat i la inexistència d’un risc de pèrdua de capital. Normalment el benefici ofert és més baix, però és més estable.

Per contra, la renda variable es caracteritza per invertir la major part o la totalitat del seu patrimoni en actius de renda variable. D’acord amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), un fons d’inversió es considera de renda variable quan inverteix més del 75% del patrimoni en aquest tipus d’actius. Fa uns quants anys ens vam trobar amb diverses demandes judicials, perquè l’entitat gestora no havia informat els clients del risc de pèrdua de capital.

Com per exemple el Fons “CX PROPIETAT FII” que va comercialitzar Caixa Catalunya, del qual tenim diverses Sentències en aquest despatx.

Existeixen també Fons mixtos, i fins i tot Fons de retorn absolut, és a dir, que tenen risc zero.

Avantatges i desavantatges.

Dependrà de les intencions de cada client i la seva experiència i intencions d’inversió.

Hi ha fons de risc BAIX, de risc MIG, i de risc ALT.

Com més capital es dediqui a renda variable, més risc s’assumeix. Per tant, els fons de renda variable seran sempre els que presentin més risc per als inversors. D’altra banda, els fons mixts que inverteixin un percentatge més alt del seu patrimoni en aquest tipus d’actius també es poden incloure en aquesta tipologia.

Requisits d’informació precontractual.

És important que es revisi bé el contracte, per veure si hi ha risc de pèrdua de capital, o no, per prendre una decisió fundada i amb coneixement de causa.

Aquest tipus de productes també estan subjectes a estrictes controls i normativa pel que fa a la informació precontractual.

L’entitat gestora o intermediària, us ha d’explicar adequadament els riscos, i facilitar-vos informació adequada.

En cas que hi hagi pèrdues, i l’entitat no us hagi informat dels riscos, el contracte serà susceptible de ser anul·lat, i procerà la indemnització per limport invertit, amb interessos i costes processals.

No dubteu a contactar amb nosaltres trucant al 93 760 53 77 o escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com.

fondos de invesion ventajas y desventajas