BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

CDA`s de triodos
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Els CDAs de Triodos són un producte complex.

Comparte el artículo

Es van vendre com un producte “del banc” , segur i sense riscos.

La gran majoria de clients que acudeixen al nostre despatx coincideixen amb el mateix: els van vendre els CDAs com un producte “del banc”, sent l’únic risc “la fallida del banc”, cosa que mai passaria. Se’ls deia als clients que era un producte segur i gens especulatiu, ja que no cotitzaven a Borsa. Tanmateix, i res més lluny de la realitat, els CDAs de Triodos són un producte complex.

Què és un producte complex?

De la Web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), extraiem la següent definició de productes No complexos:

  1. Es poden reemborsar de manera freqüent a preus coneguts pel públic. En general, sempre és fàcil conèixer el seu valor en qualsevol moment i fer-los efectius.
  2. L’inversor no pot perdre un import superior al cost d’adquisició, és a dir, al que va invertir inicialment.
  3. Hi ha informació pública, completa i comprensible per a l’inversor detallista, sobre les característiques del producte.
  4. No són productes derivats.

A sensu contrari, els productes complexos són els que no compleixen amb totes o alguna de les característiques anteriors.

Així mateix, els productes complexos suposen major risc per a l’inversor, solen tenir menor liquiditat i són molt més difícils d’entendre.

Exemples de productes complexos

La pròpia CNMV ens dóna diversos exemples de productes financers complexos:

Derivats, futurs, opcions, swaps, warrants, turbowarrants, contractes per diferències (CFD), fons d’inversió lliure (hedge funds), fons de fons d’inversió lliure (fons de hedge funds), bons, notes, dipòsits o qualsevol producte estructurat que inclogui derivats o palanquejament, etc.

Per què els CDAs de Triodes són productes complexos?

Els CDA de Triodes són un producte financer complex i de molt alt risc (6/6), fruit d’enginyeria financera avançada i emesos i comercialitzats a través d’estructures empresarials interposades que són difícils d’entendre per part d’inversors no professionals.

A més, el fet que el valor dels CDAs estigui condicionat per un valor comptable de les “accions subjacents”, converteix aquests títols en derivats financers i, per tant, en productes complexs.

Els productes derivats són instruments financers el valor dels quals deriva de l’evolució dels preus d’un altre actiu, anomenat “actiu subjacent”.

Aquest actiu subjacent pot ser, per exemple: una acció, una cistella d’accions, una divisa, tipus d’interès, un valor de renda fixa, matèries primeres, etc.

Quines conseqüències té que els CDAs siguin un producte complex?

El més important és que els clients que contracten productes financers complexos estan molt protegits per la Llei del Mercat de Valors (LMV) i la normativa MIFID.

La LMV és molt exigent amb els requisits que han de complir les entitats quan comercialitzen productes complexos, i més quan es tracta de clients amb perfil minorista.

Així mateix, els advocats que porten aquests assumptes necessiten coneixements especialitzats. No estem davant d’una clàusula sòl o un crèdit revolving, que s’enjudicien sobre la base de la manca de transparència i abusivitat. Els CDAs requereixen més coneixementsment, concretament de la normativa MIFID, i també molta experiència en procediments judicials similars.

Des de BBS Advocatsexperts en CDAs de Triodos  i amb una àmplia experiència en productes financers complexos, us podem ajudar a recuperar la inversió. No dubti en contactar amb nosaltres a través del nostre formulari web, escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al 93.760.53.77.

CDA`s de triodos