BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

CATEGORÍAS
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Hipoteca inversa amb assegurança de vida vinculada.

Comparte el artículo

La ‘hipoteca inversa’ és aquella hipoteca que es realitza normalment per majors de 65 anys, i consisteix que el banc paga una mensualitat al client, amb el seu habitatge com a garantia. Si s’ha venut la hipoteca inversa amb una assegurança de vida, podria ser anul·lable.

Quan aquest mor, els seus hereus poden optar per pagar el deute que falta, o bé lliurar l’habitatge al banc, com a garantia. Tot i això, si hi ha hagut manca d’informació el client podria reclamar la nul·litat de la hipoteca inversa amb assegurança de vida.

Pot ser una alternativa en casos de manca de liquiditat immediata. Però, en altres casos, pot resultar una mala inversió. S’han donat casos en què aquest tipus d’operacions no eren realment aptes per al client.

Es tracta d’un producte complex, i que exigeix ser ben explicat al client. A més, moltes vegades s’ha comercialitzat amb una assegurança de vida diferida, annexa a la Hipoteca, per a aquells casos en què per part del client se superi l’edat calculada de aquest préstec.

BBVA, per exemple, ha estat l’entitat que ha comercialitzat en gran mesura aquest tipus d’hipoteques amb assegurança de vida annexa. La jurisprudència ha assenyalat que aquest tipus d’hipoteques amb assegurança de vida diferida poden ser anul·lades per manca d’informació.

Hi ha Sentències i jurisprudència sobre aquest assumpte.

Destaca la Sentència de l’Audiència Provincial de Madrid, Secció 12, Rotlle d’Apel·lació 52/2017, de 30 de maig de 2017, dimanant del Proced. Ordinari 374/2016, del Jutjat de Primera Instància núm. 44 de Madrid.

En aquesta, segons AUTO d’Inadmissió dels Recursos presentats davant del Tribunal Suprem: “La sentència recorreguda recull que la contractació es produeix l’11 de gener del 2013, quan el pare del demandant té 85 anys, un diagnòstic mèdic d’una malaltia molt greu (carcinoma de pulmó, i prèviament havia estat intervingut amb carcinoma de laringe i bufeta amb síndrome preneoplàsic descartant cirurgia) amb tractament pal·liatiu, que va ser causa de la seva mort, només nou mesos després (octubre de 2013).

A la hipoteca inversa temporal, que concloïa el 2021, se li va afegir una clàusula de contracte d’assegurança de renda vitalícia per al cas que la mort del prestatari no s’hagués produït abans del 2021. Aquesta imposició de contracte d’assegurança de renda vitalícia, a prima única, amb càrrega a la primera amortització de la dita hipoteca, per la quantitat de 211.001, 80 euros, cosa que provoca un increment del cost del producte.

Aquestes circumstàncies priven el contracte d’hipoteca inversa de l’aleatorietat que li és consubstancial. (…)

L’assegurança de renda vitalícia s’imposa com una clàusula no negociada del contracte d’hipoteca inversa. L’audiència provincial explica com la clàusula que imposa la contractació d’una assegurança de renda vitalícia s’inclou al clausulat de la hipoteca inversa.

Si vostè és un afectat per les anomenades HIPOTEQUES INVERSES, no dubti en contactar amb nosaltres.

No dubteu a contactar amb nosaltres a través del nostre formulari web, escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al 93.760.53.77.