BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

bbs abogados
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

L’habitatge habitual a la 2a Oportunitat.

Comparte el artículo

L’habitatge habitual a la Ley de 2ª oportunidad és una de les qüestions que la gent es pregunta més. Perdré casa meva? És una qüestió controvertida i té diverses solucions a la via judicial.

En principi, la Llei Concursal no permet mantenir l’habitatge habitual, atès que per poder sol·licitar l’exempció total dels deutes, cal oferir l’habitatge per al pagament als creditors.

D’aquesta manera, com a norma general, en l’execució del Concurs Consecutiu, es procedirà a la venda de l’immoble per pagar als creditors. O bé es procedirà a la dació en pagament, per saldar el deute, si aquest fos hipotecari. La finalitat del concurs és liquidar els béns i pagar els creditors. El que reste per pagar és el que es pot exonerar, si es donen els requisits.

Hi ha una sèrie d’excepcions. Requisits per poder mantenir la vivenda habitual:

Encara que no és la norma general, hi ha certs casos en què l’habitatge es podrà mantenir en el patrimoni del concursat.

El primer requisit és que l’habitatge estigui afectat amb un préstec HIPOTECARI. En aquest cas, es podria arribar a mantenir l’habitatge en el patrimoni del concursat, sempre que s’estigui al corrent de les quotes del préstec, que amb la venda no es pogués saldar tampoc el deute existent.

Si compleix aquests 3 requisits es pot sol·licitar l’exclusió de l’habitatge: estar empadronat, tenir hipoteca al dia, que el valor de la hipoteca sigui igual o més gran al preu de venda de l’immoble.

O bé que hi hagi possibilitats de posar-se al dia de pagament, o que el deutor disposi dajuda daltres persones per posar-se al dia dels pagaments de la hipoteca.

Ha de quedar clar que es tracta d’una possibilitat, ja que fins i tot si es donen els supòsits abans esmentats, quedaria a costa del que decidís el jutge. S’haurà de valorar cas per cas, però no és una qüestió absoluta, com es pot pensar en un inici.

Però la “jurisprudència menor” ha arribat a la convicció que, en determinades circumstàncies, es pot excloure l’habitatge de la liquidació.

Caldrà valorar les circumstàncies concretes de cada cas particular.

No dubti a contactar con nosotros a través del nostre formulari web, escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al 93.760.53.77.

bbs abogados