BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

¿Cuándo prescriben las deudas con Hacienda?
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Quan prescriuen els deutes amb Hisenda?

Comparte el artículo

Els deutes amb Hisenda prescriuen als 4 anys, però el termini es “reinicia” cada vegada que Hisenda ens reclama.

Tots els deutes prescriuen, i els deutes amb Hisenda no en són una excepció. Quan tenim un deute tributari, és normal que ens preguntem quan prescriuen els deutes amb Hisenda. Tal com veurem en aquest article, quan no es pugui fer front a un o diversos deutes amb Hisenda, aconsellem cancel·lar-los amb la Llei de Segona Oportunitat, en lloc d’esperar que prescriguin.

Quin és el termini de prescripció dels deutes amb Hisenda?

En base a l’article 66 de la Llei General Tributària, un deute amb Hisenda prescriu al cap de quatre anys.

Aquest termini comença a córrer des del dia posterior al final del termini reglamentari per presentar la declaració o autoliquidació.

Interrupció del termini de prescripció

Igual que amb tots els deutes, el termini de prescripció dels deutes amb Hisenda també es pot interrompre.

El termini de prescripció s’interromp quan Hisenda realitza qualsevol tipus de reclamació judicial o extrajudicial. Així doncs, quan Hisenda faci una reclamació, el termini de 4 anys es reinicia, és a dir , es comença a comptar de nou.

Per això, a la pràctica és molt difícil que un deute amb Hisenda prescrigui, ja que Hisenda sol fer reclamacions de forma automatitzada, i és gairebé impossible que s'”oblidin” de reclamar el deute i deixar que prescrigui.

Cancel·lar els deutes amb Hisenda amb la Llei de Segona Oportunitat.

Quan no es pugui fer front a un o diversos deutes amb Hisenda, aconsellem cancel·lar-los amb la Llei de Segona Oportunitat, en lloc d’esperar que prescriguin, ja que Hisenda sol interrompre el termini de prescripció.

Des de la reforma de la Llei de Segona Oportunitat de 2022 és possible cancel·lar els deutes amb Hisenda fins a un màxim de 10.000 euros, quedant les quantitats restants (si n’hi hagués) a incloure dins d’un pla de pagaments de 3 a 5 anys de durada.

En definitiva, encara que molts deutors es preguntin quan prescriuen els deutes amb Hisenda, si aquests deutes no es poden assumir, el recomanable és cancel·lar-los amb la Llei de Segona Oportunitat.

BBS Advocats, especialistes en Llei de Segona Oportunitat

Des de BBS Advocats, us assessorem i acompanyem durant tot el procediment de Segona Oportunitat, perquè vostè tingui la seguretat i la tranquil·litat d’estar a les millors mans possibles. No dubti en contactar amb nosaltres omplint el formulari que està a la seva disposició a la pàgina d’inici, escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al telèfon 93 760 53 77.

¿Cuándo prescriben las deudas con Hacienda?