BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

eReclamar Seguro Unit Linked
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Reclamar assegurança Unit Linked

Comparte el artículo

Els darrers anys els Bancs estan promocionant assegurances de vida que diuen que estan vinculades a un pla d’estalvi. Ho ofereixen a tothom que vulgui estalviar a llarg termini (per exemple de cara a una jubilació) i destaquen que obtindran unes bones rendibilitats. Com veurem en aquest article, hi ha motius per a reclamar l’assegurança Unit-Linked.

Què són les Assegurances Unit Linked?

Les Assegurances Unit Linked són contractes d’assegurança de vida-estalvi lligats a fons d’inversió o altres actius financers.

En aquestes assegurances de vida, el client (prenedor de l’assegurança) abona una prima, que l’entitat asseguradora inverteix en els actius que elegeix el client, que a més suporta íntegrament el risc de la inversió.

L’entitat asseguradora no garanteix cap mena d’interès ni de rendiment mínim. La rendibilitat està lligada a l’evolució dels actius en què s’inverteixen els diners del client.

A més, la inversió comporta una garantia per al cas de mort. Així, en cas de mort de l’assegurat abans del venciment de la pòlissa, els beneficiaris de l’assegurança rebran el valor dels fons juntament amb un capital addicional per mort.

Riscos de les Assegurances Unit Linked

Tal com hem exposat anteriorment, la prima d’aquest producte no es destina a augmentar l’import que el titular recuperarà quan venci l’assegurança, sinó que va a diferents inversions a través de fons elegits per la companyia asseguradora. Això comporta que les inversions estan subjectes a les fluctuacions dels mercats financers, i resulta que ni el capital ni la rendibilitat estan garantides. Les Assegurances Unit Linked amb les garanties del Banc d’Espanya ni de l’omissió Nacional del Mercat de Valors.

Nul·litat de les Assegurances Unit Linked

Actualment el Tribunal Suprem considera que les assegurances Unit Linked són un producte financer complex i que el banc té el deure d’explicar d’una manera clara, senzilla, transparent i concisa les característiques i els riscos del producte. .

Si normalment el Banc omet aquests riscos que hem explicat abans, que són essencials perquè el client pugui entendre el producte i decidir si li interessa arriscar o no els seus diners, el Banc tampoc explica que les despeses i comissions associades a aquesta operació són elevats.

El Banc ha de complir amb uns estrictes deures d’informació a l’hora de comercialitzar aquest producte, i explicar de manera clara i transparent al client el seu funcionament i els seus riscos abans que quedi vinculat pel contracte. El Banc té l’obligació legal de sotmetre els clients a un test d’idoneïtat, per assegurar-se que són aptes per contractar aquest producte. Així mateix, entre la documentació que el Banc ha de proporcionar, és obligatori lliurar “el Document de Dades Fonamentals per a l’Inversor”.

La manca d’informació proporcionada per les entitats permet reclamar l’assegurança unit linked. Per declarar la nul·litat d’aquest producte els jutges es basen en la manca d’informació, condemnant els bancs a tornar tots els diners invertits.

BBS Advocats, experts en Dret Bancari

Si vostè té contractat un Segur Unit Linked, des de BBS Advocats podem ajudar a reclamar. Si voleu rebre assessorament especialitzat, podeu contactar amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte, escrivint un email a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al 93 760 53 77.

eReclamar Seguro Unit Linked