BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

CATEGORÍAS
Edificis. BBS Abogados
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Reclamar Clàusula Sòl de Societat Mercantil.

Comparte el artículo

L’Audiència Provincial de València anul·la una clàusula Sòl d’una societat mercantil

Avui els portem una bona notícia a totes les societats mercantils afectades per una clàusula terra. Es tracta de la recent sentència de l’Audiència Provincial de València, que anul·la una clàusula sòl d’una societat mercantil. Això obre la porta a reclamar qualsevol clàusula sòl d’una societat mercantil.

Es tracta de la sentència núm 1126/2020 de 6 d’octubre, dictada per la Secció Novena de l’Audiència Provincial de Barcelona.

El banc haurà d’abonar a la societat mercantil tot el pagat de més en virtut de la clàusula sòl nul·la.

La sentència, que segueix el criteri de Tribunal Suprem, obliga a el banc d’abonar a l’consumidor totes les quantitats pagades en excés en virtut de la clàusula sòl nul·la. També condemna a el banc a el pagament de les costes.

El fonament d’aquesta decisió és que «no consta instrument, comunicació ni mera informació, abans de l’contracte públic, que a l’actora se li aplicaria una clàusula sòl».

La sentència segueix el criteri de Tribunal Suprem, segons el qual no cal ser consumidor per reclamar una clàusula terra.

En una recent sentència (2020), el Tribunal Suprem va declarar la nul·litat d’una clàusula sòl d’un autònom (Link a la sentència.)

L’explicació és que la Llei de condicions generals de la contractació s’aplica als contractes celebrats entre un professional (predisponent) i qualsevol persona física o jurídica (adherent), i preveu que no quedaran incorporades a l’contracte les condicions generals que l’adherent no hagi tingut l’oportunitat real de conèixer de manera completa en el moment de celebració de l’contracte i que el perjudiquin.

Per això, sempre s’ha de donar la possibilitat de coneixement real de l’afectat que el préstec estava subjecte a una limitació de la variabilitat de l’tipus d’interès. Si no, la clàusula sòl serà nul·la, encara que l’afectat sigui una societat mercantil.

Des de BBS Advocats animem a reclamar la clàusula sòl a qualsevol societat mercantil, empresa o autònom. Pot contactar amb nosaltres a través del nostre formulari web, escrivint a bbsabogados@bbsabgoados.com o trucant a l’93.760 53 77.

Edificis. BBS Abogados