BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Sesión Informativa Triodos Bank
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Sessió informativa sobre els CDAs de Triodos

Comparte el artículo

El 21 d’abril passat BBS Advocats va realitzar una sessió informativa online sobre els CDAs de Triodos.

El dijous 21 d’abril des de BBS Advocats vam fer una sessió informativa de més de dues hores sobre els CDAs de Triodos. Volem expressar el nostre agraïment més sincer a totes les persones que es van connectar a la sessió, que va ser tot un èxit.

Desenvolupament de la sessió informativa sobre els CDAs de Triodos.

A la sessió informativa, el Lletrat titular del despatx, Arcadi Sala-Planell, juntament amb les lletrades Aina Ansó i Helena Socias, van resoldre els dubtes més freqüents que realitzen els afectats per CDAs al despatx. La sessió es va dividir en dues parts. La primera va consistir a l’exposició de BBS Advocats sobre els CDAs de Triodos, i incidint sobre les qüestions que més solen interessar els afectats. La segona part es va destinar a respondre en directe a preguntar que havien anat formulant els assistents durant la sessió. Així, l’exposició de BBS Advocats es va segmentar en els blocs temàtics següents:
A) Els fets.
En aquest bloc, expliquem el funcionament dels CDA’s i perquè considerem que Triodos no podia vendre aquest producte a clients amb un perfil minorista. També parlem de les conseqüències que tindria per als afectats que els CDA passin a cotitzar en un Sistema Multilateral de Negociació (SMN). B) Les bases de la demanda. En aquest bloc expliquem en quins arguments principals es basa la nostra demanda.
  • D’una banda, ens basem en l’incompliment de triodes de la Llei del mercat de valors. Concretament, a la manca d’informació adequada, l’engany, l’absència d’estudi del perfil del client etc.
  • De l’altra, en el canvi unilateral per part de Triodos de les condicions essencials del producte. Ens referim al fet que els CDA passin a cotitzar en un SMN.
C) Qüestions importants de la demanda.
En aquest apartat, es va parlar daspectes més concrets de la demanda. Per exemple, la documentació que els clients necessiten, les possibles demandes acumulades en cas de matrimonis, etc. També expliquem novament perquè BBS Advocats considera que les demandes col·lectives en aquest assumpte no són viables. D) Programa de Recompra de CDA’s i Nou Mercat.
Sesión Informativa Triodos Bank