BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Termini per reclamar despeses d’hipoteca a Catalunya.

Comparte el artículo

A Catalunya la majoria de jutjats s’aplica el termini de 10 anys. No obstant això, hi ha disparitat judicial respecte a l’còmput.

Aquests últims dies hem rebut múltiples consultes sobre el termini de reclamació de les despeses d’hipoteca. Possiblement, la causa dels dubtes referents a l’termini ha sorgit per la polèmica nota informativa publicada pel Ministeri de Consum, segons la qual el termini per reclamar les despeses finalitza el proper 21 de Gener de 2020. Doncs bé, abans de tot, des BBS Advocats volem informar-los que aquest termini NO és aplicable a Catalunya, ja que en aquesta comunitat autònoma s’aplica el Codi Civil Català, que preveu un termini diferent. D’aquesta manera, a continuació els aclarirem quin és el termini per reclamar les despeses d’hipoteca a Catalunya.

Quines despeses d’hipoteca es poden reclamar?

Segons el criteri actual de l’Tribunal Suprem, les despeses que es poden recuperar són els següents:

  • Notaria: la meitat de l’import.
  • Registre de la Propietat: la totalitat de l’import.
  • Gestoria: tot l’import.
  • Taxació: encara no s’ha pronunciat.

Quin és el termini per reclamar les despeses d’hipoteca a Catalunya?

Molts jutjats estan aplicant el termini de l’art. 121-10 de el Codi Civil Català, el qual és de 10 anys.

Ara bé, des BBS Advocats sempre hem defensat que no hauria d’existir termini de reclamació, ja que l’acció de declaració de nul·litat és imprescriptible. No obstant això, molts jutjats estan aplicant aquest termini, a l’entendre que quan es reclamen les despeses d’hipoteca, s’estan exercint dues accions, un declarativa de nul·litat, i una de restitució de quantitats.

Des de quan s’han d’explicar aquests 10 anys ?

Segons l’art. 121-23 de el Codi Civil Català, el termini de prescripció s’inicia quan, nascuda i exercible la pretensió, la persona titular de la mateixa coneix o pot conèixer raonablement les circumstàncies que la fonamenten i la persona contra la qual es pot exercir.

Sobre la interpretació d’aquest precepte hi ha molta disparitat judicial. El criteri és diferent segons la província.

  • D’una banda, les audiències de Girona, Lleida i Tarragona, entenen que el termini s’ha de comptar des que es declara la nul·litat de la clàusula, el que en la pràctica és com si no hagués termini de prescripció.
  • D’altra banda, l’Audiència de Barcelona entén que el termini es comença a comptar des del pagament de l’última de les factures.

En resum: fins quan puc reclamar?

Si vostè té el domicili a Barcelona, ​​segons el criteri actual el termini és de 10 anys des del pagament de la darrera factura. D’aquesta manera, si la seva hipoteca és anterior a 2011, ja no estaria en termini per reclamar.

Des BBS Advocats tenim l’esperança que el Suprem corregeixi aquest criteri. Per això, quan vam rebre una consulta d’una persona que ja no està en termini, ens comprometem a contactar amb ell o ella quan el criteri canviï i sigui viable reclamar.

D’altra banda, si vostè té el domicili en una altra província, encara pot reclamar. Allà el criteri és més favorable a consumidor.

Des BBS Advocats, despatx de Barcelona especialitzat en Dret Bancari i financer, ens encarreguem de assessorar-los en tot el procediment per recuperar les seves despeses d’hipoteca. A més, revisarem el seu préstec per assegurar-nos que no hi ha més clàusules abusives (IRPH, clàusula sòl, interessos abusius, comissions …). En cas de qualsevol dubte, pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant a l’937.605.377.