BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

bbs abogados
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Com reclamar un Fons dinversió si no es va informar dels riscos.

Comparte el artículo

Si us han ofert un Fons d’Inversió, amb risc de pèrdua de capital, i no ha estat informat dels riscos, podeu reclamar.

Efectivament es pot reclamar per un Fons d’Inversió si no es va informar dels riscos al client per part de l’entitat oferent.

És el cas, per exemple, del fons d’inversió “CX PROPIETAT FII”, que va ser comercialitzat per l’antiga Caixa Catalunya a milers d’inversors, creient que era un producte segur i sense riscos.

Amb la crisi immobiliària a Espanya, els clients van perdre el 100% de la seva inversió, veient com els seus estalvis passaven a valer ZERO, en un moment especialment delicat a Espanya.

Reclamacions judicials pels Fons d’Inversió.

Hi ha multitud de fons d’inversió, depenent de la temàtica en què es decideixi invertir. En el cas que hem posat d’exemple, el fons CX PROPIETAT FII era un fons d’inversió immobiliari. És a dir, l’entitat invertia TOTS els fons del client al sector immobiliari. Però no informava dels riscos existents que hi podria haver.

Tractant-se d’un producte financer subjecte a l’empara de la llei del Mercat de Valors, hi ha una sèrie d’estrictes requisits informatius, que l’entitat financera ha de complir amb els seus clients.

A BBS Advocats aconseguim la restitució de 19.745,93.- Euros al client.

Aquest despatx ha portat a la via judicial innombrables assumptes del fons “CX PROPIETAT FII”, entre molts d’altres.

Destacant la darrera Sentència, de data 30 d’abril de 2020, per la qual el client recupera la quantia total invertida per aquest abusiu producte financer, pel import total de 19.745,93 €. Import que es correspon amb la diferència entre l’import de la inversió i la quantitat que va rebre el client després de la finalització del període de liquidació del fons (cosa que equival al valor a què va quedar reduït el producte després del període esmentat), amb els seus interessos legals des de la subscripció del producte.

Se sol·licitava, a més, les comissions de gestió del producte i dipositari que s’haguessin generat durant la tinença del producte.

Perfil del client: destacable però no definitiu.

En aquest cas, a més, es donava la circumstància que el perfil de client que va contractar el producte no era gens la d’un inversor experimentat, sinó tot al contrari.

Segons manifesta la Sentència:

“Perfil. La Sra. ———— té 71 anys, no té estudis i va treballar de portera en un edifici. Al marge de les al·legacions quant a que van invertir en altres productes d’inversió, consistents en participacions en altres fons d’inversió, fons garantits de renda variable o pagarés de l’entitat, la compra, assessorada, en productes financers no la posiciona en inversora qualificada o experta, sinó que segueix dipositant-se la confiança en el banc del client.

L’actora no tenia ni tenen coneixements financers per afrontar un producte com aquest, d’alt risc financer, la confiança estava i està dipositada a l’entitat bancària demandada amb què operaven tota la vida.”< /em>

Malgrat aquest cas concret, també ens hem trobat amb perfils de clients amb nivells d’estudis superiors. Tampoc no ha estat impediment per demanar. El Tribunal Suprem ha establert que el fet de tenir un cert nivell d’estudis NO et converteix en un expert en productes financers.

Es pot reclamar també davant la CNMV.

Per això, si ha resultat afectat per la mala comercialització d’un producte similar, contacteu amb nosaltres i avaluarem el vostre assumpte de manera detallada.

No dubteu a contactar amb nosaltres a través del nostre formulari web, escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al 93.760.53.77.

bbs abogados