BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Cláusulas abusivas en los Contratos de Alquiler.
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Clàusules abusives abusives als Contractes de Lloguer.

Comparte el artículo

Hi ha una sèrie de clàusules abusives als Contractes de lloguer, que no tenen validesa.

Cada vegada més, els contractes de lloguer han anat canviant i s’han anat introduint pactes que perjudiquen l’inquilí. Hi ha doncs una sèrie de clàusules abusives en els contractes de lloguer. Els propietaris dels habitatges són els que redacten aquests contractes. L’inquilí pot reclamar que s’eliminin del contracte.  

Quines són les clàusules que poden ser abusives?

Hi ha innombrables clàusules a la present data que han estat i són considerades abusives, i per tant, s’han de tenir per no posades als contractes de lloguer.

p>

De les més flagrants i evidents, destaquen:

  • Demanar mesos per avançat dels lloguers. Tret que sigui pactat per les parts de forma consensuada, el propietari en cap cas no pot exigir a l’inquilí el pagament de diversos mesos de lloguer. En cas que així s’exigeixi al contracte, aquesta clàusula es considerarà no posada, i serà ineficaç totalment.
  • Exigir un temps de permanència superior als 6 mesos que la Llei estableix. La Llei d’arrendaments urbans (LAU) estableix un termini obligatori de permanència per a l’inquilí, de 6 mesos. A partir del terme esmentat, l’inquilí pot desistir del contracte, avisant amb l’antelació pactada a l’arrendador. Per tant, l’exigència de romandre en un termini superior als 6 mesos és completament il·legal.
  • Elevar l’import de la renda per una reforma. En cas que l’habitatge necessiti reformes, a les quals el propietari hagi de fer front, l’import de les mateixes en cap cas no pot ser repercutit a l’inquilí. Cosa diferent seria els desperfectes per l’ús mateix de la vivenda, que sí que han de ser abonades per l’inquilí, sempre que hagin estat provocades per ell.
  • Renunciar a les pròrrogues obligatòries. La LAU estableix una sèrie de requisits estrictes quant a les pròrrogues obligatòries en un contracte de lloguer de vivenda. Així, si s’exigeix renunciar a aquesta pròrroga, aquesta clàusula en cap cas no serà vàlida.
  • Preavisar el propietari amb 60 dies d’antelació del desistiment del contracte. La llei estableix que, passats 6 mesos de l’entrada en vigor del contracte, l’inquilí podrà desistir lliurement del contracte, amb un preavís de 30 dies d’antelació. Posar al contracte un temps superior, és abusiu.
  • Indemnització per renúncia anticipada per part de l’inquilí del contracte de lloguer. A l’article 11 es diu que es podrà pactar al contracte una indemnització a abonar per part de l’inquilí. Però aquesta ha de ser la part proporcional d’una mensualitat en relació amb allò que resta per complir. Així, per exemple, obligar a abonar UNA ANUALITAT completa seria il·legal.
  • Permetre a l’arrendador entrar a l’habitatge quan vulgui. La LAU estableix la inviolabilitat del domicili. No, el propietari no hi pot entrar quan vulgui. Article 18 de la Constitució Espanyola.
  • Actualitzar la renda per sobre de l’IPC. Qualsevol actualització de la renda per sobre de l’IPC és abusiu.

Finalment, fer un darrer esment a una altra clàusula que és molt comú. La clàusula sobre la tinença de ANIMALS a l’habitatge. Aquesta clàusula, cal dir que és perfectament LEGAL. I malgrat que, amb la nova llei de protecció dels animals, se’ls declara com a ‘éssers sentints’, no hi ha hagut cap modificació al respecte.

No dubteu a contactar amb nosaltres a través del nostre formulari web, escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al 93.760.53.77.

Cláusulas abusivas en los Contratos de Alquiler.