BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Els CDA de Triodos són Participacions Preferents.

Comparte el artículo

Es comercialitzen com si fossin accions, però la realitat és que és un producte que s’assembla a les participacions preferents.

Avui, des de BBS Advocats, els parlarem sobre un nou producte tòxic al mercat: els Certificats de Dipòsits per a Accions (CDA) de Triodos Bank. Aquests productes d’inversió s’han comercialitzat com a accions, però són un producte completament diferent. A més, tampoc no es pot dir que es tracti d’un dipòsit. La realitat és que les CDA de Triodos són participacions preferents.

Per què els CDA no són accions?

Els CDA no són accions pels motius següents:

  1. No tenen el dret a vot com a accionista.
  2. No cotitzen a la borsa. En conseqüència, només es poden comprar al mercat intern.

Per què els CDA no són dipòsits?

Els CDA no són dipòsits perquè:

  1. No tenen termini de venciment, són perpètuos, igual que les famoses participacions preferents. Aquest és el risc principal d’aquest producte. En particular, la manca de liquiditat al mercat CDA pot comportar que aquests no puguin ser venuts durant un llarg període de temps, la qual cosa podria influir negativament en el valor de la inversió d’un Titular.
  2. No garanteixen el nostre capital.
  3. No garanteixen cap rendibilitat.

Altres riscos dels CDA

  • L’entitat podria no ser capaç d’abonar dividends en el futur.
  • Els CDA no són bescanviables per accions.
  • Els CDA, com les accions, no garanteixen de cap manera la recuperació del capital invertit.

L’entitat busca ampliar la seva capital

Segons Triodos Bank els CDA tenen com a objectiu “recolzar el creixement del Banc en activitats financeres sostenibles i en beneficis, aportant capital suficient per complir el coeficient de solvència (ràtio BIS)”. Per tant, l’entitat busca ampliar la seva capital.

Si vostè també és un titular afectat i vol rebre assessorament especialitzat, pot contactar amb nosaltres a través del nostre formulari web, escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al 93.760.53.77.