BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Se pierde la vivienda con la Ley de Segunda Oportunidad
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Es perd l’habitatge amb la Llei de Segona Oportunitat?

Comparte el artículo

Es pot conservar l’habitatge habitual amb la Llei de Segona Oportunitat

Un dels temes que més preocupa a qui volen sol·licitar la Llei de Segona Oportunitat és si es perd l’habitatge. Abans de res, els advertim que cada cas és diferent i que sempre cal mirar pels interessos del sol·licitant. A més, rebre assessorament especialitzat en la matèria és imprescindible.

L’habitatge a la Llei de Segona Oportunitat abans de la reforma del 2022.

Fins al setembre del 2022 acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat implicava en molts casos perdre l’habitatge habitual. Només es permetia conservar l’habitatge en els casos següents:

A) Deute Hipotecari amb valor superior a l’habitatge:

Quan el valor de mercat de l’habitatge és inferior al deute de la hipoteca, no té sentit liquidar l’habitatge ja que no es podrà pagar ni la hipoteca mateixa, i molts menys altres deutes.

B) La liquidació de l’habitatge és antieconòmic:

L’altre cas en què no es conservava l’habitatge amb la Llei de Segona Oportunitat era quan la seva liquidació o alienació resultés antieconòmica, és a dir, que empitjorés la situació del deutor:

  • Perquè els seus costos excedeixin el que s’ha obtingut: per exemple, quan l’habitatge, pel seu estat, necessiti una gran inversió en reforma.
  • Perquè produeix un sobrecost per al deutor: per exemple, quan la quota mensual de la hipoteca sigui menor al cost de lloguer d’un habitatge. No tindria sentit que s’alieni l’habitatge del deutor i que aquest es vegi obligat a pagar una quota mensual més alta que un lloguer.

L’habitatge a la Llei de Segona Oportunitat després de la reforma del 2022.

Amb la reforma de la Llei de Segona Oportunitat de 2022 s’obre una nova via perquè els deutors puguin cancel·lar parcialment els deutes i conservar l’habitatge.

Actualment, el deutor pot triar si voleu conservar o no el vostre habitatge. En conseqüència, tindrà aquestes dues opcions:

  • Cancel·lació parcial de deutes amb liquidació del patrimoni.
  • Cancel·lació parcial de deutes amb pla de pagaments i preservar l’habitatge.

Com cal veure, si el deutor tria conservar l’habitatge familiar, cancel·larà parcialment els deutes existents. La resta de deutes seran sotmesos a un pla de pagaments.

Aquest pla de pagaments té una durada de 3 a 5 anys, i inclou els pagaments que el deutor realment pugui assumir dacord amb la seva situació econòmica, que serà valorada especialment.

BBS Advocats, especialistes en Llei de Segona Oportunitat

En aquests casos, sempre cal atendre l’opció que més beneficiï el deutor. Per això, és molt important rebre assessorament personalitzat per part d’un advocat especialitzat, ja que podrà aconseguir que es conservi l’habitatge sempre que sigui beneficiós per al client.

Des de BBS Advocats, us assessorem i acompanyem durant tot el procediment de Segona Oportunitat, perquè vostè tingui la seguretat i la tranquil·litat d’estar a les millors mans possibles. No dubti en contactar amb nosaltres omplint el formulari que està a la seva disposició a la pàgina d’inici, escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al telèfon 93 760 53 77.

Se pierde la vivienda con la Ley de Segunda Oportunidad