BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Es poden cancel·lar tota mena de deutes amb la Llei de Segona Oportunitat?

Comparte el artículo

L’origen dels deutes no és determinant que es concedeixi o no la Segona Oportunitat.

Com ja hem avançat en articles anteriors, la Llei de la Segona Oportunitat té com a objectiu permetre que una persona física o un autònom, després d’un fracàs econòmic, pugui acabar amb la seva insolvència i començar de zero, sense arrossegar deutes de manera indefinida que difícilment podrà satisfer al llarg de la vida. En aquests casos, els clients que acudeixen al nostre despatx solen preguntar-nos si es poden cancel·lar tota mena de deutes amb la Llei de Segona Oportunitat. I la resposta és que sí. Sempre que es compleixin els requisits establerts a la Llei, es poden exonerar tots els deutes amb independència del seu origen.

Cas d’una persona ludòpata amb múltiples préstecs i crèdits.

L’exemple és un assumpte que hem portat al despatx. Es tracta d’un client que fruït d’una malaltia psicològica (ludopatia) es va endeutar. El client va contractar préstecs i crèdits diversos fins a un punt que ja no podia assumir el deute. Realment és un cas extrem. Doncs bé, recentment no han notificat l’Auto que concedeix la Segona Oportunitat al nostre client. Es tracta de la Interlocutòria de 20 d’agost de 2021 del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de l’Hospitalet de Llobregat. Així, el jutge, després d’analitzar que es compleixen els requisits per acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat, concedeix el Benefici d’Exoneració de Passiu Insatisfet (BEPI) al nostre representat. Per tant, es poden cancel·lar tota mena de deutes amb la Llei de Segona Oportunitat, amb independència del seu origen.

 Tipus de deutes més comuns que es cancel·len amb la Llei de Segona Oportunitat.

 Els tipus de deutes més comuns que han registrat tant particulars com autònoms a les seves consultes sobre Llei de Segona Oportunitat són les següents:
  • Préstecs Personals:
  • Crèdits ràpids o microcrèdits: 
  • Deutes amb Hisenda i Seguretat Social: El passat 2 de juliol de 2019, el Tribunal Suprem va dictar una sentència pionera segons la qual els crèdits públics havien de ser inclosos a la Llei de la Segona Oportunitat.
  • Deutes Hipotecaris: En aquest cas, es podria exonerar la part que no quedi coberta amb el lliurament de l’immoble. És a dir, si no s’obtenen prou diners per saldar la hipoteca un cop lliurat l’habitatge, no se’n deurà la quantitat restant. D’aquesta manera, es cancel·laria el 100% del deute aplicant una dació en pagament de facto.

BBS Advocats, despatx especialitzat en Llei de Segona Oportunitat

Des BBS Advocats l’assessorem i acompanyem durant tot el procediment, perquè vostè tingui la seguretat i la tranquil·litat d’estar a les millors mans possibles. No dubti en contactar amb nosaltres omplint el formulari d’enviament bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al telèfon 93 760 53 77 | 619 255 875. Podeu trobar més informació sobre la Llei de Segona Oportunitat a la nostra pàgina web especialitzada: Afectats Segona Oportunitat.