BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Com aturar una execució hipotecària?

Comparte el artículo

En aquests procediments té gran importància la clàusula de venciment anticipat.

Quan el deutor no pot assumir les quotes de la hipoteca i les deixa de pagar, el banc inicia un procediment anomenat “execució hipotecària“. Es tracta d’un procés que té la finalitat de subastar l’immoble perquè el banc recuperi tots els diners que se li deu, tant el deute vençut com el no vençut. En aquests casos, són molts els clients que acudeixen al nostre despatx preguntant-nos com aturar una execució hipotecària.

M’ha arribat una notificació del jutjat, què he de fer?

Des de la data de notificació de la demanda, tindrà un termini de 10 dies hàbils per oposar-s’hi. Per això, és molt important acudir com més aviat millor a un advocat especialitzat, atès la brevetat del termini.

Aquesta oposició només es pot fonamentar en les causes legals previstes al article 695 LEC. Entre aquestes causes, trobem l’oposició per l’existència de clàusules abusives a la hipoteca. Per exemple, la clàusula de venciment anticipat.

En què consisteix la clàusula de venciment anticipat?

Aquesta clàusula se sol trobar habitualment a la Clàusula Sexta bis dels préstecs hipotecaris. Aquesta clàusula significa que l’entitat podrà donar per vençut el préstec i exigir la devolució immediata del capital i el pagament de les altres quantitats que acrediti a favor seu. per manca de pagament de qualsevol dels terminis d’amortització de capital i interessos del préstec en les dates estipulades.  Per tant, la facultat de l’entitat bancària de resoldre el préstec entrarà en joc davant l’impagament, fins i tot, d’UNA SOLA QUOTA per part del deutor.

La clàusula de venciment anticipat per impagament duna sola quota és nul·la. Així ho ha establert el Tribunal Suprem.

Quina és la conseqüència que la clàusula de venciment anticipat sigui nul·la?

La conseqüència de la nul·litat de la clàusula de venciment anticipat és que aquesta clàusula no es podrà aplicar. Per tant, regirà la llei.

I què diu la llei?

Des del 2013, de conformitat amb el art. 24 LCI, el banc pot donar per vençut anticipadament el préstec i iniciar una execució hipotecària quan les quotes vençudes i no satisfetes equivalguin, com a mínim:

  • Al 3% de la quantia del capital concedit o 12 terminis mensuals, si la mora es produís dins de la primera meitat de la durada del préstec.
  • Al 7% de la quantia del capital concedit o 15 terminis mensuals, si la mora es produís dins de la segona meitat de la durada del préstec.

Què puc aconseguir si m’oposo a l’execució per motiu de la clàusula de venciment anticipat?

El més important és que es guanya temps per negociar amb el banc.

És a dir, si no es presenta l’oposició en 10 dies, l’immoble s’acabarà subhastat. I el que és pitjor: encara quedarà deute pendent. El motiu és que els banc s’adjudiquen l’habitatge per un preu molt inferior al de mercat, per la qual cosa sempre quedarà deute pendent, més els interessos i les costes del procediment d’execució.

Perquè això no passi, és molt important oposar-se a l’execució. Si ens oposem amb motiu de la nul·litat de la clàusula de venciment anticipat, el més probable és que el procediment d’execució es paralitzichive.

A partir d’aquí, el banc haurà d’iniciar un procediment declaratiu (és a dir, un procediment diferent del d’execució hipotecària) reclamant el deute.

Durant tot aquest procés (execució hipotecària i declaratiu), poden passar diversos anys. Per tant, durant tot aquest temps es pot negociar amb el banc per aconseguir quites ( reducció de deute) o una dació en pagament. També es dóna temps a l’afectat per buscar un altre habitatge.

BBS Advocats, despatx de Barcelona especialitzat en execucions hipotecàries.

Per això, des de BBS Advocats, despatx especialitzat en Dret bancari i financer amb més de 25 anys d’experiència, us assessorem sobre com aturar una execució hipotecària. Alhora, ens ocupem de negociar extrajudicialment amb les entitats financeres, per assolir un acord que beneficiï el nostre client. No dubti a contactar amb nosaltres escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al 937605377.