BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Recorre una multa per saltar-se el confinament

Comparte el artículo

La Sentència del Tribunal Constitucional sobre el Decret d’Estat d’Alarma obre la porta a recórrer les multes.

Arran de la Sentència 72/2021 de 14 de juliol el Tribunal Constitucional, que declara la inconstitucionalitat del confinament  impost a través del RD 463/2020 de 14 de març, molts afectats s’han plantejat la possibilitat de recórrer les respectives multes. Per això, avui us parlarem sobre l’abast de la Sentència del TC i de les diferents vies per recórrer una multa per saltar-se el confinament.

Quines multes es poden recórrer sobre la base de la Sentència del TC?

Les multes que es poden recórrer són les que es basen en els apartats 1, 3 i 5 de l’article 7 de l’esmentat RD 463/2020. En altres paraules, les multes per saltar-se el confinament o circular sense causa justificada.

Per tant, no quedarien compreses altres multes com, per exemple, les de no portar mascareta.

Puc recórrer la multa si ja l’he pagada?

La Sentència del TC també té efectes sobre les actuacions administratives fermes basades en l’incompliment del art. 7 de l’esmentat Reial decret.

És a dir, en principi, es poden revisar les multes fermes, sense límit de temps i amb independència que s’hagin pagat.

La raó és que l’esmentada Sentència resa expressament que les resolucions administratives fermes emparades al art. 7 també són recurribles.

Quines vies tinc per recórrer una resolució administrativa ferma?

Des del nostre punt de vista, la via més encertada serà la revisió d’ofici (art. 106 Llei 39/2015). Aquest procediment es pot iniciar d’ofici o bé a instància de l’interessat.

I si vaig presentar recurs contenciós administratiu i tinc una sentència ferma?

En aquest cas,la sentència serà igualment revisable sobre la base del art. 40.1 de la LOTC. Aquest precepte preveu la revisió dels processos penals o administratius sancionadors que, com a conseqüència de la nul·litat de la norma aplicada, resulti la reducció o exclusió de la pena o sanció imposada. De fet, la Sentència del TC ho preveu expressament.

Així mateix, les vies per revisar la sentència serien  l’incident de nul·litat d’actuacions  (art. 238 i seg. de la LOPJ) i el recurs de revisió (art. 102 de la LJCA).

BBS Advocats: recorrem en via administrativa i judicial.

Si s’està plantejant recórrer una multa per saltar-se el confinament no dubteu a contactar amb BBS Advocats per rebre assessorament especialitzat.  Pot contactar amb nosaltres omplint el formulari de contacte o escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al telèfon 93 760 53 77 | 619 255 875.