BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Com es pot comprar l’altra meitat d’un immoble?

Comparte el artículo

L’extinció de condomini és l’opció més beneficiosa a efectes fiscals.

Hi ha diversos supòsits en què a una persona us pot interessar comprar l’altra meitat d’un immoble del qual és propietari al 50%. Per exemple, quan un matrimoni té una habitatge a mitjanes, pot ser que en cas de divorci decideixin que se’l quedi un dels cònjuges. En aquests casos, molts clients acudeixen al nostre despatx consultant-nos com comprar l’altra meitat de l’immoble. Per això, avui us parlarem de l’extinció de condomini.

Puc comprar l’altra meitat de l’immoble?

Poder, és pot. Però no és gaire atractiu fiscalment. En particular, en una compravenda hi intervé diversos impostos:

  • Impost de Transmissions Patrimonials (un 10%). Ho paga el comprador.
  • Plusvàlua municipal (venedor). Ho paga el venedor.
  • IRPF (venedor). Ho paga el venedor.

Quina opció tinc per pagar menys impostos?

En aquests casos recomanem la extinció de condomini, ja que surt més a compte a nivell fiscal.

En què consisteix l’extinció de condomini?

L’extinció de condomini (art. 400 Codi civil) consisteix que un dels titulars de l’habitatge us  cedeix a l’altre la seva part de la propietat, de manera que aquest es converteix en el nou propietari únic d’aquest immoble. Aquesta operació es formalitza al notari i s’inscriu al Registre de la Propietat.

Aquesta cessió no és gratuïta, en cas contrari és tractaria d’una donació. En conseqüència, el nou propietari ha de pagar-li una compensació econòmica a què li ha cedit la seva part, equivalent al valor transmès.

Per què l’extinció de condomini és més beneficiosa fiscalment?

Com que l’immoble és un bé indivisible,l’extinció de condomini no es considera una transmissió patrimonial i, per tant, no està subjecta a l’impost de transmissions patrimonials ( (ITP), que ronda el 10%-11% a Catalunya.

Per contra, la no subjecció a l’ITP suposa la subjecció exclusivament a l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD), que ronda el 0,5% i l’ 1,5% segons la comunitat autònoma.

Com més abundament, com ja els hem avançat, si és fes una compravenda, l’operació estaria alhora subjecta a la plusvalidesa municipal ia l’IRPF.

Cal tenir en compte, que si el condomini rep una compensació que excedeix el valor de la quota cedida, la guany tributària també a l’IRPF.

Des de BBS Advocats us assessorem durant tot el procediment.

Des de BBS Advocats, despatx amb més de 25 anys d’experiència al sector immobiliari, us assessorem i acompanyem durant tot el procediment d’extinció de condomini, perquè l’operació us sigui el més beneficiosa econòmicament. No dubteu a contactar amb nosaltres a través del formulari web, trucant al 93 760 53 77 o escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com

bbs abogados