BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

IRPH Nota Informativa:

Comparte el artículo

Sobre la interlocutòria del Tribunal de Justícia de la Unió Europea

Com vam anunciar el passat 19 de novembre, la Sala Novena del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat Auto de data 17 de novembre de 2021, índex IRPH a les hipoteques.<

Entre altres qüestions afirma que es permet al professional no lliurar al consumidor, abans de la celebració del contracte, un Fullet Informatiu que reculli l’evolució anterior de l’índex, sempre que el consumidor estigués en condicions de comprendre el funcionament concret del mode de càlcul de l’índex de referència i de valorar així, basant-se en criteris p recisos i comprensibles, les conseqüències econòmiques, potencialment significatives, de dita clàusula sobre les seves obligacions financeres.

Pel que estableix de forma contudent que malgrat la no obligació de lliurament del Fullet, les entitats bancàries hauran acreditar que han informat prèviament el Client.

Entenem que en virtut dels anterior incubirà a les entitats bancàries demostrar la informació que van donar abans, ja que és a ella a qui li correspon “la càrrega de la prova”.
En contra del que s’escolta, considerem que la interlocutòria, igual que la Sentència dictada al seu dia, és clarament favorable als consumidors i esperem que el Tribunal Suprem comproveu la informació que les entitats bancàries van proporcionar als clients prèviament a la signatura de la hipoteca, però atesa l’experiència fins avui, no podem afirmar que el Tribunal Suprem segueixi les directrius del Tribunal Europeu.

Resolem els vostres dubtes

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)