BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Nou valor de referència per a compravendes d’immobles el 2022.

Comparte el artículo

A partir del 2022 s’aplicarà un nou valor de referència que augmentarà els impostos a compravendes, herències i donacions d’immobles.

El dissabte 10 de juliol de 2021 es va publicar la Llei 11/2021 de lluita contra el frau fiscal, que entre altres coses introdueix modificacions en diversos tributs que afecten els immobles. La novetat més gran és el nou valor de referència de Cadastre per a compravendes, herències i donacions d’immobles el 2022.

Quin és el nou valor de referència de Cadastre?

El nou valor de referència el determina la Direcció General del Cadastre,  i  es basa en el càlcul a partir de preus de transaccions d’immobles&nbsp ;que es fan davant de notari i en funció de les característiques cadastrals de cada propietat. Aquest valor pretén reflectir una xifra propera al valor de mercat.

Com era la regulació fins al 2022?

Fins ara, en la transmissió d’un immoble es podia escripturar pel valor cadastral multiplicat per un coeficient. No obstant això, a partir del 2022, haurem d’escripturar per aquest nou valor de referència, normalment més alt.

A quins impostos afecta el nou valor de referència?

El nou valor de referència de Cadastre serà, a partir del 2022, la base imposable de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD), i de l’Impost de Successions i Donacions (ISyD)

A la pràctica, significa que el nou valor de referència de Cadastre serà el valor mínim pel qual tributar si es compra un habitatge o s’hereta una casa. Això fa que augmentin els impostos.

Així mateix, també afectarà l’impost sobre el patrimoni. Fins ara, els contribuents havien de declarar en aquest impost pel major dels valors següents: El valor cadastral, el comprovat per l’Administració a efectes d’altres tributs, o el preu, la contraprestació o el valor de l’adquisició.

Doncs bé, a partir de l’any que ve, l’obligació és la de valorar els immobles pel més gran d’aquests tres valors: El valor cadastral, l’determinat o comprovat per l’Administració a efectes d’altres tributs, o el preu, la contraprestació o el valor de l’adquisició. En definitiva, s’obliga els contribuents a tenir en compte el nou valor de referència de cadastre en declarar l’impost.

Què passa si segueixo escripturant pel valor cadastral multiplicat pel coeficient?

Si no s’escriptura conforme el nou valor de referència, sinó un valor inferior, la hisenda autonòmica us obligarà a tributar pel valor que us indiqui la nova valoració de Cadastre, mitjançant una comprovació de valors. A més, el contribuent podria ser sancionat per no haver tributat conforme a la base imposable prevista a la Llei.

BBS Advocats, especialistes en Dret Fiscal.

Des de BBS Advocats  oferim assessorament fiscal especialitzat. En cas de qualsevol dubte no dubteu a consultar-nos. Podeu fer-ho a través del formulari de contacte, trucant al 937605377 o enviant un correu electrònic a bbsabogados@bbsabogados.com