BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Nulidad de la Fianza de un Crédito ICO
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Nul·litat de la Fiança d’un Crèdit ICO

Comparte el artículo

La responsabilitat del fiador és solidària i no es limita al 20%, malgrat l’aval del 80% de l’Estat.

Quan es va declarar del primer Estat d’alarma, el Govern va aprovar una línia Línia d’Avals de l’Estat de fins a 100.000 milions d’euros, pensats per a autònoms i empreses directament afectats per la crisi econòmica derivada del Covid-19, perquè es poguessin recuperar de la pandèmia i mantenir l’activitat de l’empresa. En conseqüència, l’Institut <Crèdit Oficial (ICO) es va comprometre a avalar fins al 80% dels préstecs que complissin els requisits exigits. Tot i això, moltes entitats financeres van exigir addicionalment que els socis i/o administradors de les empreses sol·licitants fossin també fiadors solidaris. En aquest article, examinarem la Nul·litat de la Fiança d’un Crèdit ICO.

Què són els Crèdits ICO?

Els crèdits ICO són préstecs concedits per les entitats financeres amb l’aval de l’Estat, concretament de l’Institut del Crèdit Oficial (ICO), que respon en cas que el deutor no pugui satisfer el deute.

Quin és el problema dels Crèdits ICO?

El problema és determinat per la mala praxi de les entitats financeres.

Tot i l’aval del 80% de l’ICO, les entitats financeres van exigir els socis i/o administradors de les empreses prestatàries que també fossin fiadors solidaris. Així mateix, els bancs no van informar els empresaris sol·licitants que l’aval de l’ICO només actuava de manera subsidiària. És a dir, quan s’hagin executat tots els béns de l’empresa i el fiador.

Per tant, és evident que l’aval de l’Estat es tracta d’una mesura que beneficia exclusivament els bancs -que tenen garantit recuperar almenys aquest 80% del deute-, i no les empreses.

La responsabilitat del fiador es limita al 20%?

No. Encara que l’Estat avali el 80% del deute, això no vol dir que els fiadors responguin només del 20%, malgrat que les entitats financeres van transmetre el contrari.

La realitat és que la responsabilitat del fiador és del 100% i, a més a més, solidària. En canvi, l’aval de l’Estat és subsidiari i és limitat al 80%. En altres paraules, només en cas que a l’empresa i als fiadors no els quedin béns amb què fer front el deute, respondrà l’Estat.

Com és de veure, i tal com ja hem subratllat, els Crèdits ICO estan dissenyats per afavorir les entitats financeres, i no els fiadors.

És nul·la la fiança dels Crèdits ICO?

La manca d’informació precontractual i contractual per part de les entitats financeres, unida a la campanya de comunicació del Govern, va comportar que molts empresaris que van sol·licitar aquests crèdits no fossin coneixedors que garantien el 100% del préstec, i que l’aval de l’Estat era només subsidiari.

Aquest error en el consentiment sofert pels sol·licitants de Crèdits ICO, abocaria la nul·litat de la fiança del crèdit ICO o de l’aval personal.

A més, cal posar èmfasi en la mala praxi per part dels bancs, ja que en molts casos les entitats van endossar els crèdits ICO a empreses que ja tenien concedits amb anterioritat préstecs sense aval, recomanant cancel·lar aquests préstecs per subscriure els crèdits ICO amb fiances solidàries.

Advocats Crèdits ICO Covid-19.

A BBS Advocats som experts en Dret Bancari i Financer, avalant-nos una experiència de més de 25 anys. No dubteu a contactar amb nosaltres per a qualsevol consulta relacionada amb préstecs ICO per Covid-19 d’empreses i autònoms. Podeu emplenar el formulari web, trucar-nos al 93 760 53 77 o escriure’ns a bbsabogafos@bbsabogados.com

 

Nulidad de la Fianza de un Crédito ICO