BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

targetas revolving
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Nul·litat de Targeta Wizink per la mida de la lletra

Comparte el artículo

Aconseguim la nul·litat d’una Targeta Revolving de Wizink perquè la lletra del contracte és massa petita.

Recentment ens han notificat una Sentència que declara la nul·litat d’una Targeta Wizink (Targeta Cepsa). És una sentència molt interessant ja que es declara la nul·litat de la Targeta Wizink per la mida de la lletra.

Es tracta de la Sentència núm. 245/2022, d’11 d’octubre, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Terrassa (Barcelona). La resolució declara la nul·litat de les condicions generals del contracte de la Targeta Cepsa, condemnant Wizink a tornar al nostre client les quantitats cobrades en concepte d’interessos, comissions, despeses o qualsevol concepte diferent del de principal del préstec strong>. Tot això amb els vostres interessos legals des de la data d’interposició de la demanda. A més, també es condemna Wizink al pagament de les costes.

Nul·litat del contracte de Targeta Wizink perquè la lletra és massa petita.

És molt habitual que es declari la nul·litat de les targetes Wizink per usura, ja que aquestes targetes normalment contenen interessos abusius. La TAE sol ser del 26,82%.

Així mateix, també és comú que la lletra dels contractes sigui molt petita.

La majoria dels consumidors que tinguin contractada una Targeta Cepsapoden comprovar que és impossible llegir la lletra del contracte, ja que és extremadament petita. De fet, fins i tot és complicat detectar quins són els interessos, ja que es troben en un Annex del Reglament de la targeta, sent la lletra diminuta.

Redactar contractes amb una mida de lletra massa petita té les seves conseqüències jurídiques. En particular, el art. 7 LCGC estableix que no quedaran incorporades al contracte les clàusules il·legibles.

D’aquesta manera, quan una clàusula no es pot llegir per la mida de la lletra, podem afirmar que no supera el “control d’incorporació. En conseqüència, la clause no esdevé nul·la.

A la Sentència del Jutjat de Terrassa, el jutge conclou que la lletra de les condicions generals “és totalment il·legible“, per la qual cosa aquestes condicions són nul·les.

Les condicions generals de la Targeta Wizink no estan signades.

La Sentència no només declara la nul·litat de la Targeta Wizink per la mida de la lletra. Sinó també perquè les condicions de la targeta no estan signades.

En concret, l?única pàgina signada pel client era la de sol·licitud de la targeta, on no consten els interessos. A més, Wizink no va demostrar documentalment que hauria informat el client del tipus d’interès de la targeta.

Transcrivim aquesta part de la Sentència:

Entenem, en aquest cas, que la condició general relativa a l’interès remuneratori no compleix el criteri d’incorporació. Així, la targeta CEPSA es va contractar en data XX de XXXXX de XXXX, acompanyant-se com a doc. 2 el contracte en què únicament consta signada la sol·licitud No consten signades pel prestatari les condicions generals però és que, a més, en aquestes no sembla que hi hagi cap menció al tipus d’interès o, de existir, és totalment il·legible. En tot cas, a l’única pàgina que consta signada pel prestatari, no es fa referència al tipus d’interès sinó que es remet al tipus d’interès recollit a l’Annex del Reglament. , no existeix cap prova documental que acrediti que el prestatari fos informat del tipus d’interès aplicable a la targeta, sense que tampoc no s’hagi acreditat de cap manera que s’hagués suplic amb informació verbal.

Advocats experts a reclamar Targeta Wizink

Des de BBS Advocats, < strong>som especialistes en Targetes Revolving, i Targetes Wizink, avalanant-nos múltiples sentències favorables. Podeu informar-vos sense compromís a través del nostre formulari web, escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al 93 760 53 77. Les nostres condicions econòmiques són molt favorables: cobrem si vostè guanya. A més, com és habitual que es condemni el banc al pagament de les costes, els nostres honoraris sol abonar-los l’entitat financera.

targetas revolving