BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Nulidad de obligaciones subordinadas de Banco Sabadell
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Nul·litat d’obligacions subordinades de Banc Sabadell

Comparte el artículo

BBS Advocats aconsegueix nova sentència favorable de l’Audiència de Barcelona d’obligacions subordinades de Banc Sabadell.

Des de BBS Advocats acabem de rebre una Sentència de data 15 de març de 2023 de l’Audiència Provincial de Barcelona, ​​confirmant la nul·litat d’obligacions subordinades de Banc Sabadell.

L’Audiència confirma la decisió del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Barcelona, ​​que ja va declarar la nul·litat de les de les ordres de compra de obligacions subordinades sèrie I/2009 i I/2020 i dels contractes de recompra obligacions subordinades I /2013 i II/2013, condemnant la demandada a la devolució dels imports de subscripció amb els seus interessos legals

A continuació, exposem algunes claus de la sentència:

El banc va recomanar el producte al client

La sentència reconeix expressament que Banc Sabadell va recomanar personalment al client la subscripció d’obligacions subordinades.

En particular, la sentència reconeix que l’adquisició d’aquest producte es produeix únicament per haver estat recomanat per la pròpia entitat, en un context de màxima confiança del client cap al banc, ja que portava molts anys amb el diners invertits al banc.

La sentència també afirma que és habitual que, quan un banc fa aquest tipus de recomanació a un client habitual, se li fa aparentant o mostrant la millor faceta del producte, que es ven com a producte segur. explicant només els avantatges derivats de l’interès elevat que donarien els valors abans de la seva conversió, ja sigui minimitzant l’advertiment de riscos de pèrdues quant al valor final de conversió; o totes dues coses.

El banc no va informar el client de les característiques i riscos del producte.

Segons la sentència, el banc no ha demostrat que informés correctament el client sobre el producte. Per arribar a aquesta conclusió, es té en compte que:

  • No consta que s’informés el client per escrit amb caràcter previ a la contractació.
  • Tampoc no consta que el client disposés d’un lapse de temps per meditar la seva decisió.
  • No n’hi ha prou amb el que han declarat els empleats del banc.
  • No n’hi ha prou amb el que han declarat els empleats del banc.
  • No hi ha constància que es lliurés tríptic, ni nota de valors, ni que s’haguessin realitzat simulacions amb escenari diversos, favorables i desfavorables al client.

A més, la sentència afirma que el fet que tota la informació sobre els riscos estiguin a les ordres de subscripció és del tot irrellevant. El cas és que no es va subministrar al client elements de judici que raonablement poguessin fer veure que clarament es tractava d’un producte amb risc elevat amb caràcter previ a la seva contractació.

Totes estar irregularitats suposen un incompliment de la Llei del Mercat de Valors. Alhora, comporta la nul·litat de les obligacions subordinades de Banc Sabadell.

Inexistència d’actes confirmatoris del client

El banc va al·legar que quan el client va fer les recompres el 2013 és un acte inequívoc que acceptava el producte.

Tot i això, la sentència acull els nostres arguments i nega l’existència d’actes confirmatoris del client. En concret, va ser el banc qui va patrocinar el canvi d’un producte per un altre el 2013, segur per aturar el cop i evitar una conversió propera en un moment molt forta disminució de la cotització de lacció. Per tant, és l’entitat qui, novament, dirigeix ​​el client cap a l’adquisició d’un producte perillós.

No hi ha caducitat

Tot i que el banc va al·legar que ja havia passat el termini per reclamar, en haver transcorregut més de 4 anys des de la subscripció del producte, la sentència no estima aquesta excepció de caducitat.

Segons la sentència, el termini no es comença a computar fins a la consumació del contracte. En aquest cas, la consumació no es produeix fins a la conversió dels valors en accions.

Per tant, com que la conversió va tenir lloc a finals del 2015, i la demanda és de principis del 2019, la sentència confirma que no hi ha caducitat.

BBS Advocats, expert en nul·litat d’obligacions subordinades de Banc Sabadell

A BBS Advocats, comptem amb àmplia experiència en nul·litat de productes financers complexos i obligacions subordinades. No dubteu a contactar amb nosaltres a través del nostre formulari web, escrivint-nos a bbsabogados @bbsabogados.com o trucant al 93.760.53.77.

Nulidad de obligaciones subordinadas de Banco Sabadell