BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

CATEGORÍAS
Nulidad de acuerdo sobre Cláusula Suelo
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Nul·litat d’acord de modificació sobre Clàusula Terra

Comparte el artículo

Aconseguim nova sentència que declara la nul·litat d’un acord de rebaixa d’una clàusula terra.

BBS Advocats aconsegueix nova Sentència que declara la nul·litat d’un acord sobre una clàusula sòl.

Es tracta de la Sentència núm. 1797/2023, de 21 de març,dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 50 bis de Barcelona. La sentència estima la demanda i declara la nul·litat de l’acord sobre la clàusula sòl subscrit entre el client i Arquia Bank, condemnant el banc a tornar al client totes les quantitats abonades en virtut de la clàusula sòl, més els interessos legals. També es condemna el banc a pagar les costes processals.

Acord sobre la clàusula sòl: renúncia daccions.

Quan es van dictar les primeres sentències del Tribunal Suprem anul·lant les clàusules terra, molts bancs es van afanyar a signar acords amb els clients afectats, per evitar futures reclamacions.

En particular, es van oferir als clients acords de rebaixa de la clàusula sòl, però a canvi de renunciar a reclamar el perjudici econòmic.

Això ha causat certa incertesa, ja que ha estat molt controvertit si aquests acords sobre clàusules sòl són vàlids o no. I, concretament, ha estat molt polèmica la renúncia d’accions.

Tot i això, actualment criteri jurisprudencial ja és pacífic: la renúncia d’accions no és vàlida en dos casos:

  1. Si és una renúncia genèrica. Això és, si s’estén a qüestions diferents de la controvèrsia que motiva la transacció.
  2. Si és una renúncia concreta, en cas que no es posés a disposició del consumidor tota la informació necessària perquè fos conscient de les quantitats a què estava renunciant.

Aquest és el criteri actual del Tribunal Suprem (p. juny).

Sentència guanyada per BBS Advocats

En aquest cas, el nostre client va signar un acord amb el banc l’any 2014, per rebaixar la clàusula sòl del 4% al 2,80%. Aquest acord implicava la renúncia dels clients a reclamar el perjudici econòmic ocasionat per la clàusula sòl.

El jutge, després d’analitzar la prova, conclou que l’l banc no ha demostrat que els clients rebessin cap informació sobre les conseqüències jurídiques i econòmiques de la renúncia d’accions. Per això, l’acord transaccional és nul.

En el cas sotmès a examen, en què l’acord transaccional subscrit entre les parts es duu a terme després de la difusió pública de la Sentència dictada pel Tribunal Suprem en data 9 de maig de 2013, però es tracta d’una reducció del 4% al 2,80%, sent que no consta que rebessin cap informació sobre les conseqüències jurídiques i econòmiques de la renúncia que se’n derivaven, en especial les liquidacions practicades fins a la data, i així és procedent estimar que no es va complir amb la obligació necessària d’informació i, en conseqüència, declaro nul l’acord transaccional subscrit entre les parts.

Aquesta sentència permet al consumidor recuperar la totalitat del perjudici de la clàusula sòl, des de la data en què es va signar el préstec.

BBS Advocats, despatx especialitzat en Clàusules Sòl.

A BBS Advocats, despatx especialitzat en strong> Clàusules Sòl, us oferim un assessorament integral i individualitzat per a reclamar nul·litat de la clàusula sòl encara que hagi arribat a un acord amb el banc, ja sigui vostè un particular, un autònom, o una empresa. Podeu contactar amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte, escrivint-nos a bbsabogados@ bbsabogados.com o trucant al 93 760 53 77.

Nulidad de acuerdo sobre Cláusula Suelo