BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Nulidad de un Préstamo
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Nul·litat d’un Préstec per pagar un producte bancari.

Comparte el artículo

BBS Advocats aconseguim Sentència que declara la nul·litat d’un préstec que es va sol·licitar per pagar un producte bancari.

BANC SANTANDER ve obligat a indemnitzar un client que va haver de contractar un préstec per poder pagar les quantitats negatives derivades d’un SWAP. Es declara la nul·litat d’un préstec per pagar un producte bancari.

El client, va signar a Vilafranca del Penedès amb el BANC SANTANDER un producte bancari, en concret un SWAP o permuta financera de tipus d’interès, en data 13 de maig de 2008, que va resultar anul·lat per Sentència judicial, dictada per l’Audiència Provincial de Barcelona en data 16 de març de 2015 .

Un cop obtinguda Sentència favorable, anul·lant el producte financer, el client, va haver d’iniciar un nou procediment judicial per reclamar els interessos que es van generar del préstec que havia sol·licitat per pagar el producte financer en qüestió .

Perjudicis derivats de la contractació d’un préstec per pagar un producte bancari SWAP.

El client va haver de sol·licitar un préstec, per poder abonar les quantitats mensuals que s’anaven derivant en el seu perjudici, per l’engany del banc a la signatura d’aquest producte bancari.  

El client havia d’anar pagant al banc perquè havia estat enganyat a l’hora de signar el contracte. I a més de l’engany va haver de pagar els interessos derivats del préstec. Préstec que l’entitat va obligar a contractar per no entrar en un registre de morosos.

Novedosa sentència que obre la porta a reclamar pels préstecs vinculats a productes financers tòxics.

La Sentència de BBS Advocats i Arcadi Sala-Planell permetrà a altres afectats reclamar. Reclamar per altres productes financers, que van comprar o van liquidar sol·licitant préstecs. També per evitar els efectes negatius del producte financer contractat.

S’ha donat aquesta circumstància en altres productes financers: préstecs per comprar participacions preferents, bons convertibles en accions i fins i tot per comprar paquets d’accions. Últimament, ha passat amb altres productes financers, també amb els CDA de Triodos Bank.

Aquesta sentència es pot utilitzar en qualsevol cas en què el client hagi hagut de contractar un préstec. O altres productes venuts per un banc: préstecs usuraris, hipoteques amb clàusules abusives, préstecs per pagar quotes d’una Hipoteca Multidivisa, per exemple. Etc.

Documentació necessària en el procediment.

Per poder presentar demanda judicial, cal provar suficientment el perjudici econòmic. En aquest cas particular, per exemple, el client va aportar justificants bancaris de tots els interessos cobrats. També les pròpies despeses de formalització del crèdit.

La Sentència condemna a més el Banco Santander als interessos legals des de la signatura del préstec ia les costes del procediment. Que inclou l’advocat i el Procurador.

En aquest cas el Jutjat ha considerat que en comptes de lliurar els interessos des de la Sentència, obliga el banc al pagament dels interessos des de la signatura del contracte.

Totes les persones que han estat víctimes de l’engany per part d’un banc, una vegada obtinguda sentència favorable, podran demanar els interessos dels préstecs que s’hagin sol·licitat per pagar aquests productes.

No dubti a contactar  amb nosaltres a través di el nostre formulari web, escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al 93.760.53.77. strong>

Nulidad de un Préstamo