BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

bbs abogados
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

La subhasta de lhabitatge en cas de procés “divisió de cosa comuna”.

Comparte el artículo

La subhasta de l’habitatge a Catalunya es tramita de manera diferent que a la resta d’Espanya en els procediments de divisió de cosa comuna.

El procediment de “divisió de cosa comuna” es dóna quan un habitatge pertany a més d’un propietari i no es posen d’acord a la venda. En aquest cas cal acudir als Tribunals i aleshores iniciar un procés judicial.

Aquests processos acaben moltes vegades amb la subhasta de la vivenda. No obstant això, en contra del que es creu, a Catalunya no s’ha de celebrar necessàriament una subhasta i es tramita per un procediment diferent de moltes parts de la resta d’Espanya.

Què és el procediment de “divisió de cosa comuna”?

Com hem dit, el procediment de divisió de cosa comuna és aquell procediment que es dóna quan hi ha un o més propietaris d’un bé immoble, i no tots estan d’acord a vendre’l.

Uns exemples habituals són, el cas de la parella que es divorcia, i un vol quedar-se amb l’habitatge, mentre que l’altre vol vendre, i també en cas d’herències, quan un cohereu vol vendre en contra de la opinió dels altres.

En aquests casos, és procedent iniciar un procediment anomenat de “divisió de cosa comuna”, o també anomenat “extinció de condomini”. Aquest procés el sol iniciar el copropietari més interessat en la venda o la divisió, aportant una taxació de l’immoble. Al final del procediment, i mancant acord entre les parts, pot derivar en la subhasta de l’habitatge.

La subhasta de l’habitatge a Catalunya es tramita per un procediment diferent que a la resta d’Espanya, i hi ha certs aspectes diferents entre les dues legislacions (estatal i catalana).

La divisió de cosa comuna a Catalunya.

La divisió de cosa comuna a Catalunya té com a finalitat que un dels titulars del bé s’acabi adjudicant amb el bé intentant evitar la subhasta. A diferència de la legislació catalana, a la resta de l’Estat la norma general és procedir a la subhasta directa de l’immoble.

Pública subhasta de la finca.

Normalment existeix la creença que només algun dels propietaris desitja o  volgui la propietat de l’habitatge  es procedirà a la subhasta de l’habitatge a Catalunya.

En cas que un us ho vulgui adjudicar, se us adjudicarà, amb l’obligació de pagar a l’altra part, l’import de la taxació de l’immoble.

Si les dues parts els volguessin adjudicar, l’Art. 552-11.5 del Codi Civil de Catalunya, estableix que “decidirà la sort”. Es procedirà a fer un sorteig sobre la finca, adjudicant-se l’habitatge a qui hagués guanyat.

Article 552-11.5 del Codi Civil de Catalunya:

El bé objecte de divisió de la cosa comuna s’adjudica al cotitular o la cotitular que hi tingui interès. Si n’hi ha més d’un, a qui tingui la participació més gran. En cas d’interès i participació iguals, decideix la sort. L’adjudicatari o adjudicatària ha de pagar als altres el valor pericial de la seva participació, que en cap cas no té la consideració de preu ni d´excés d´adjudicació. Si cap cotitular no té interès, es ven i es reparteix el preu.

Així, la “divisió de la cosa comuna” a Catalunya és diferent. Si ningú no té interès, tampoc no s’arriba a subhasta i s’inicien els tràmits per encarregar la venda de l’habitatge o immoble a un Agent de la Propietat Immobiliària perquè busqui un comprador.

En el moment de la venda es reparteixi la quantitat liquida obtinguda entre els copropietaris.

No dubteu a contactar amb nosaltres a través del nostre formulari web, escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al 93.760.53.77.

bbs abogados