BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Reclamar Assegurança de Protecció de Pagaments Hipoteca.

Comparte el artículo

Les assegurances de protecció de pagaments imposades pel banc són abusives i es pot reclamar la prima pagada.

És molt comú que, en el moment de contractar una hipoteca, el banc ens obligui a contractar una assegurança de protecció de pagaments amb una entitat del mateix grup. També és freqüent que ofereixin bonificacions a canvi de contractar l’assegurança amb una companyia vinculada al banc. En aquest article, us parlarem sobre la possibilitat de reclamar l’assegurança de protecció de pagaments de la hipoteca.

Què és una assegurança de protecció de pagaments?

Es tracta d’una assegurança que té la finalitat de cobrir el risc que el deutor entri en alguna situació personal en què no pugui fer front a les quotes de la hipoteca.

Així, si el titular de la hipoteca no pot pagar la quota, l’entitat asseguradora es fa càrrec de les quotes de la hipoteca.

El banc em pot obligar a contractar una assegurança de protecció de pagaments?

El banc pot obligar a contractar una assegurança de protecció de pagaments en relació amb la hipoteca. Ara bé, el que no pot fer és obligar que aquesta assegurança se subscrigui amb una entitat asseguradora vinculada al banc.

De fet, la Directiva 2014/17/UE del Parlament Europeu ho contempla expressament a l’article 12.4.

D’aquesta manera, no només els bancs no poden obligar el client a contractar l’assegurança amb una entitat vinculada, sinó que han de facilitar que la pòlissa se subscrigui amb una entitat totalment aliena. El contrari redunda en clar perjudici al consumidor, ja que no pot comparar les ofertes d’altres companyies d’assegurança possiblement més beneficioses per a ell.

Així mateix, també cal tenir en compte que és molt comú que la prima es financi amb capital del préstec, per la qual cosa sobre aquesta es generen interessos.

Què puc aconseguir si reclamo l’assegurança de protecció de pagaments?

Es pot aconseguir la nul·litat de l’assegurança contractada, fet que comporta que el banc hagi de restituir al client la prima única abonada més els interessos remuneratoris, tot això més els interessos legals d’aquestes quantitats.

BBS Advocats, experts en Dret Bancari.

Des de BBS Advocats, despatx especialista en mala praxi bancària amb més de 30 anys d’experiència, ens encarreguem de reclamar la nul·litat de l’assegurança de protecció de pagaments de la hipoteca. /www.bbsabogados.com/oficinas/” target=”_blank” rel=”noreferrer noopener”> contactar amb nosaltres trucant al 93.760.53.77 o escrivint a bbsabogados@bbsabogados.com