BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Sol·licitar una hipoteca amb un advocat.

Comparte el artículo

La conveniència de rebre assessorament dun advocat especialitzat quan es contracta una hipoteca.

Una hipoteca és una operació que no es realitza moltes vegades a la vida d’una persona i, a més, tenen una gran importància econòmica. Així mateix, són molt més complexes del que de vegades sembla, i qualsevol clàusula pot determinar que aquesta suposi unes despeses molt superiors. Estem parlant que poden suposar milers d’euros. Per això, sempre recomanem sol·licitar una hipoteca amb un advocat.

En primer lloc, cal tenir en compte que, lògicament, totes les entitats bancàries no ofereixen el mateix tipus dhipoteques. En conseqüència, s’aconsella que es disposi d’un advocat que s’encarregui de buscar la hipoteca que s’acomodi millor a la situació econòmica i necessitats del client.

A més, el notari en el moment de la signatura no ha de dir si la hipoteca és favorable o no. Està obligat a explicar les característiques de la hipoteca, però res més. Per tant, és l’advocat especialitzat qui ens dirà quina hipoteca ens convé.

Quins elements he de tenir en compte a l’hora de contractar una hipoteca?

Hi ha molts elements a tenir en compte, dels quals destaquem els següents:

 • El percentatge de finançament. Cal veure si aquest percentatge s’aplica sobre el valor de taxació o sobre el que consta al contracte d’arres.
 • Si la hipoteca és fixa o variable. En el cas que sigui fixa, ens haurem de fixar en l’interès que s’estableix, i si és variable, a l’índex de referència (que serà l’Euribor, però anys enrere moltes hipoteques també es referenciaven a l’IRPH) i el diferencial que s’aplicarà.
 • Les assegurances que exigeix ​​lentitat per concedir la hipoteca.
 • Els elements que bonifiquen l’interès del préstec hipotecari, com ara contractar diferents productes amb el banc.
 • Revisar que no contingui clàusules abusives com clàusules sòl, comissions abusives, interessos de demora abusius, arrodoniment a l’alça, etc.
 • Les condicions de cancel·lació anticipada.
 • Si s’exigeixen avalistes.
 • Etc.

Qualsevol elements que no preveiem degudament pot suposar un encariment de milers d’euros de la hipoteca.

Quines despeses d’hipoteca he de pagar? Quins corresponen al banc?

Amb la nova llei hipotecària, el client només ha d’assumir les despeses de taxació.

En particular, l’article 14 de la Llei 5/2019 estableix el següent repartiment de despeses hipotecaries:

 • Despeses de notaria. Han de ser assumits pel banc.
 • Despeses del registre de la propietat. Els ha de pagar el banc.
 • L’impost d’actes jurídics documentats (IAJD). Ho assumeix el banc. El seu import depèn la comunitat autònoma on estigui ubicat limmoble.
 • Despeses de Gestoria. També va a càrrec del banc.
 • Despeses de taxació: és l’única despesa que ha de pagar el client.

BBS Advocats, especialistes en assessorament hipotecari.

Considerant la transcendència de l’operació, és molt recomanable que abans de sol·licitar una hipoteca es tingui un advocat que l’assessori. Sobretot és molt important estar assessorat abans de signar qualsevol document que us vinculi, com ara el contracte d’arres.

A BBS Advocats comptem amb més de 20 anys d’experiència en Dret Bancari i Financer. Coneixem quins són els abusos i les males praxis bancàries habituals, per la qual cosa les detectem a l’instant. Per això, si esteu considerant contractar una hipoteca i voleu rebre assessorament especialitzat, no dubteu a contactar amb nosaltres per acompanyar-vos durant aquest procediment. Podeu emplenar el nostre formulari web, escriure’ns a bbsabogados@bbsabogados.com o trucar-nos al 93 760 53 77.