BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

bbs abogados
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Termini per reclamar a l’administrador deutes d’una societat.

Comparte el artículo

Si hi ha deutes d’una societat, l’administrador pot haver de respondre en determinats supòsits. El termini per reclamar a l’administrador deutes d’una societat és de 4 anys, però l’inici del termini pot variar segons el tipus de deute.

Hi ha dos supòsits en què un administrador pot haver de respondre pels deutes de la societat. Es tracten als Articles 241 i 367 de la Llei de Societats de Capital (d’ara endavant, LSC) per reclamar a l’administrador deutes de la societat.  

L’article 241 LSC: responsabilitat individual de l’administrador per deutes.

L’article 241 LSC regula la responsabilitat individual de l’administrador, quan aquest hagi causat un perjudici a la societat, per una acció o omissió d’aquest. Parlem de la culpa professional (la d’un empresari ordenat) i requereix que aquesta acció o omissió sigui origen del perjudici o dany causat.  

L’article 367 LSC: responsabilitat solidària per obligacions socials posteriors a l’esdeveniment de la causa legal de dissolució.

En aquest cas, la responsabilitat que regula l’article 367 LSC es tracta de la responsabilitat objectiva, quan l’administrador ha “permès” continuar contractant, tot i saber que la societat es troba en situació de fallida. En aquest cas, les obligacions socials reclamades es presumiran de data POSTERIOR, a l’esdeveniment de la causa legal de dissolució de la societat, llevat que els administradors puguin acreditar que són de data anterior a la causa de dissolució.  

Terminis de reclamació en tots dos casos.

El termini per reclamar a l’administrador deutes de la societat prescriu als 4 anys. En tots dos supòsits hi ha un TERMINI DE QUATRE (4) ANYS per reclamar a l’Administrador d’una societat:

  • Art. 241 BIS LSC: l’article 241 Bis LSC, estableix que el termini de 4 ANYS, començarà a comptar des que “l’acció pogués exercitar-se”. És a dir, des del moment en què se’n tingui coneixement, i es pugui reclamar. Per exemple, el moment en què es tanca la persiana d’un negoci, o es pot comprovar al Registre Mercantil que no s’han dipositat comptes, declaració preventiva d’embargament, etc.    
  • Art. 367 LSC: En aquest cas, el termini de 4 ANYS començarà a transcórrer des del moment en què es produeixi el “CESSAMENT EFECTIU DE L’ADMINISTRADOR”. Aquest moment haurà de ser acreditat. Hi ha sentències dispars respecte a quan es produeix aquest moment.

No dubteu a contactar amb nosaltres a través del nostre formulari web, escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al 93.760.53.77.

bbs abogados