BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Deudas no comunicadas en el procedimiento de Segunda oportunidad.
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Deutes no comunicats en el procediment de Segona oportunitat.

Comparte el artículo

Què passa amb els deutes que no s’hi han inclòs/no s’han comunicat, en el procediment de segona oportunitat? Què passa amb la comunicació tardana de deutes al procedimient de segona oportunitat?

Pot passar que ja sigui per desconeixement, o bé per negligència o omissió involuntària, ens oblidem d’incloure als deutes del procediment de Segona Oportunitat algun préstec o crèdit. Són deutes no comunicats en el procediment de segona oportunitat. En aquests casos, què passa?

Es pot arribar a frustrar el procediment de Segona Oportunitat pels deutes que no s’han inclòs al procediment?

Serien aquells deutes que han nascut ABANS de la declaració de l’inici del procediment, però que no s’han inclòs al llistat de creditors (titulars dels deutes impagats).

La reforma de la Llei Concursal, que va entrar en vigor l’1 de setembre de 2020 passat, va acabar de regular certs aspectes que anteriorment donaven lloc a diferents interpretacions.

D’aquesta manera, a la nova redacció de la Llei, en concret a l’article 491 del Text refós de la Llei concursal, es preveu l’extensió de la cancel·lació de deutes a la totalitat dels crèdits insatisfets, exceptuant els crèdits de dret públic i per aliments.

Si s’ha omès algun deute nascut abans de la declaració de concurs, la resolució judicial que decideixi sobre la cancel·lació dels deutes, s’estendrà a la cancel·lació també dels DEUTES NO COMUNICATS.

Els deutes no comunicats en el procediment de Segona Oportunitat seran igualment cancel·lats al final del procediment.

Extensió de la cancel·lació de deutes als crèdits no comunicats.

El Benefici d’Exoneració de Passiu Insatisfet (BEPI) amb subjecció a un pla de pagaments s’estén sobre:

• Els crèdits ordinaris i subordinats pendents a la data de conclusió del concurs, encara que no hagin estat comunicats. Llevat dels crèdits de dret públic i per aliments.

• Pel que fa als crèdits amb privilegi especial, l’import dels mateixos que no s’hagi pogut satisfer amb l’execució de la garantia, llevat de la part que pogués gaudir de privilegi general.

Recordem que a BBS Advocats som especialistes en la Llei de Segona Oportunitat, i podrem orientar-vos en com aconseguir la CANCEL·LACIÓ TOTAL DELS SEUS DEUTES.

Podeu trobar-nos també a la pàgina de BBS d’Afectats de Segona Oportunitat, per a informació més extensa sobre aquest assumpte.

No dubteu a contactar amb nosaltres a través del nostre formulari web, escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al 93.760.53.77.

Deudas no comunicadas en el procedimiento de Segunda oportunidad.