BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Gastos ordinarios y extraordinarios en la pensión de alimentos
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Despeses ordinàries i extraordinàries a la pensió d’aliments

Comparte el artículo

A BBS ADVOCATS, ens arriben consultes en relació amb les discrepàncies que hi ha entre els progenitors a l’hora de fixar la pensió daliments a favor dels seus fills en un conveni regulador, durant el procés de separació o divorci. Per això en aquest article els parlem de les despeses ordinàries i extraordinàries a la pensió d’aliments en un procediment de divorci o conveni regulador.

Des d’un punt de vista de l’economia familiar, és important conèixer quines despeses s’inclouen dins la pensió d’aliments i quines en quedarien excloses.

Tant en un procediment contenciós de separació o divorci, com en un procediment de mutu acord, en què hi ha fills menors i s’hagi d’establir una pensió d’aliments a favor seu, és important entendre i assessorar-se sobre aquesta qüestió.

Què inclou la pensió d’aliments?

La pensió d’aliments que fixi el Jutge en cas de Sentència o bé per conveni regulador de mutu acord, ha d’incloure tot allò indispensable per al manteniment, habitatge, vestit i assistència mèdica del menor, així com les despeses d’educació.

Qui són els gastos ordinaris inclosos a la pensió d’aliments?

Són els destinats a cobrir necessitats comunes i, a més a més, no requereixen el previ consentiment del progenitor no custodi, com són els de vestit, lleure, educació, inclosos els universitaris en centres públics (rebuts expedits pel centre educatiu, assegurances escolars, AMPA, matrícula, aula matinal, transport i menjador si escau, material docent no subvencionat, excursions escolars, uniformes, llibres).

Quines són les despeses extraordinàries?

En ser despeses no usuals, s’haurien d’incloure les activitats extraescolars, esportives, música, ball, informàtica, idiomes, campaments o cursos d’estiu, viatges a l’estranger, festes d’aniversari, despeses de col·legi/universitat privades, màster o curs de postgrau i les estades a residències universitàries. També s’hi inclouen les despeses mèdiques no cobertes per la seguretat social.

Assessoreu-vos per un Advocat

No estar ben assessorat per un Advocatpot implicar que el menor no rebi la quantitat necessària per a sostenir-lo o bé, per contra, es pagui més per un progenitor del que aquest hauria de.

Al llarg dels anys, els tribunals han anat desenvolupant que partides o conceptes s’han d’incloure dins de la pensió d’aliments, és a dir, les despeses ordinàries, i quines han de ser satisfetes al 50% en ser despeses extraordinàries.

Com sempre, i especialment en els convenis de mutu acord, les parts poden pactar o canviar la classificació de les despeses, cosa que recomanem que es faci també de forma assessorada.

Si voleu rebre assessorament especialitzat, podeu contactar amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte, escrivint un email a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al 93 760 53 77.

Gastos ordinarios y extraordinarios en la pensión de alimentos