BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Em reclamen les factures de llum i gas del propietari nou.

Comparte el artículo

Conseqüències de no fer el canvi de titularitat dels contractes de subministrament després d’una compravenda.

Ja són diverses les consultes de clients a qui els reclamen les factures de llum i gas del nou propietari després de vendre un habitatge. Són casos en què s’ha venut un immoble, però no s’han donat de baixa els subministraments. Aleshores, el client es troba amb una carta de l’elèctrica en què li reclama diverses factures de consums que no ha realitzat. O el que és pitjor: es troba amb una demanda de judici monitori.

Em reclamen les factures de llum i gas del nou propietari, les he de pagar?

La resposta és sí. El que és recomanable és pagar i evitar un procediment judicial, que només implicarà més despeses: advocat, procurador, interessos processals, costes, etc. Els jutjats ja han resolt molts casos d’aquest tipus, i han arribat a la conclusió que les factures les ha de pagar el titular del contracte, independentment que el consum hagi estat realitzat pel nou propietari. És a dir, el fet que el venedor, encara titular dels subministraments, hagi cessat en el consum d’aigua, llum o gas, no l’eximeix, sense més ni més, del pagament. Un cop pagat el deute, podrem reclamar-lo al nou propietari. A això ens referirem més endavant.

He rebut una demanda de judici monitori Què he de fer? Necessito un advocat?

En aquest cas, no val la pena oposar-se a la demanda, ja que insistim que la jurisprudència és clara: les factures es reclamen al titular del contracte de subministrament. Nosaltres recomanem ingressar els diners al jutjat, i presentar un escrit signat per advocat sol·licitant que no s’imposin costes. És a dir, en aquests casos, com gairebé sempre hi ha una reclamació extrajudicial prèvia, encara que es pagui voluntàriament després de la demanda, pot ser que el jutge imposi costes. Pel que a part de la quantitat reclamada, caldrà pagar un import addicional en concepte de costes processals. Per això, és molt important preparar un escrit amb fonaments legals i jurisprudència demanant expressament la no-imposició de costes. Un cop pagat l’import reclamat al jutjat i presentat l’escrit, el jutjat dictarà un Decret arxivant el procediment, sense imposició de costes.

Puc reclamar al nou propietari les factures de llum i gas que he hagut de pagar?

Sí, es poden reclamar les factures dels subministraments al propietari nou. Es tracta de l’acció de repetició a què hem fet referència. La jurisprudència consolidada estableix que al titular dels subministraments li assisteix una ACCIÓ DE REPETICIÓ contra qui s’aprofita dels subministraments esmentats, en aplicació del art. 1158 del Codi Civil, segons el qual “el qui pagui per compte d’un altre podrà reclamar del deutor allò que hagués pagat, si no ho hagués fet contra la seva expressa voluntat.” De fet, que els nous propietaris no paguin les despeses de llum, gas o aigua havent consumit ells els subministraments, comportaria un evident enriquiment dels nous propietaris.

Des de BBS Advocats us podem ajudar.

Si us reclamen les factures de llum i gas del nou propietari després de vendre un immoble, des de BBS Advocats us podem ajudar. D’una banda, us ajudarem amb l’empresa de subministraments perquè el deute no augmenti. D’altra banda, reclamem les factures per subministraments que no heu consumit al nou propietari. Podeu informar-vos sense compromís a través del nostre formulari web, escrivinta bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al 93 760 53 77.
bbs abogados