BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Quants mesos puc estar sense pagar la Hipoteca

Comparte el artículo

És una pregunta que es fan moltes persones. Quants mesos puc estar sense pagar la Hipoteca? Quant de temps triga el banc a reclamar el banc una hipoteca? Què passa si m’endarreriu en el pagament de la hipoteca?

Doncs bé, la resposta a quants mesos puc estar sense pagar la hipoteca, finalment s’ha resolt per llei.

Terminis de temps perquè el banc et posi una demanda per impagament d’hipoteca.

En concret, la nova Llei Hipotecària de 2019, estableix una sèrie de requisits perquè els bancs puguin actuar judicialment davant de l’impagament de la hipoteca.

L’entrada en vigor d’aquesta llei, ha suprimit definitivament les clàusules que deien que amb un sol impagament d’hipoteca el banc et podria reclamar tot l’import pendent.

I d’aquesta manera s’han establert els criteris següents. Perquè el banc pugui iniciar accions legals contra aquells que no paguen la hipoteca:

  • Hi ha d’haver un mínim de 12 MESOS d’hipoteca NO PAGATS. O bé una quantitat equivalent al 3% de l’import total del préstec que quedi per pagar, si es troba a la primera meitat de pagament.

  • O bé, hi ha d’haver un mínim de 15 MESOS d’hipoteca NO PAGATS. O bé un import del 7% de l’import pendent de la hipoteca, sempre que la hipoteca es trobi a la segona meitat del pagament >.

Amb aquest sistema, s’eviten les demandes massives que han existit els darrers anys, en què s’ha estat reclamant la nul·litat d’aquesta clàusula, que permetia que el banc executés directament la hipoteca, amb 3 simples rebuts impagats.

p>

El que ha suposat una barbaritat i que multitud de famílies a Espanya hagin hagut de ser desnonades injustament.

Conseqüències de deixar de pagar la Hipoteca.

Un cop hagin transcorregut aquests terminis, el banc efectivament sí que iniciarà un procediment judicial per cobrar-se el deute.

Si el client no torna els diners que deu, el banc procedirà a la subhasta de l’habitatge per poder cobrar el deute amb la quantitat que es vengui.

No obstant, no és recomanable arribar a subhasta, ja que els habitatges acaben venent-se o adjudicant-se per imports molt per sota del real valor de mercat.

És possible oposar-se a la reclamació del banc.

En moltes hipoteques, hi ha Clàusules abusives. I en base a això, és possible oposar-se al procés judicial que iniciï el banc.

No dubteu a contactar amb nosaltres a través del nostre formulari web, escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al 93.760.53.77.