BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Plazos para reclamar defectos en la construcción
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Termini per reclamar els defectes de construcció d’un habitatge

Comparte el artículo

Quan ens fan entrega del nostre habitatge, i té defectes de construcció, és important controlar els terminis de temps per poder reclamar.

D’aquesta manera, el termini per reclamar els defectes de construcció d’un habitatge varien segons el tipus de defecte que trobem. Es troben regulats a la Llei d’ordenació de l’edificació (també anomenada LOE).

Tipus de defectes de construcció i els seus terminis.

D’aquesta manera, hi ha un termini per respondre dels danys per reclamar els defectes de construcció diferent, segons si el defecte és d’acabat, si es tracta d’un defecte que pugui afectar l’edifici, a l’habitabilitat i la seguretat, o si es tracta de defectes estructurals. Així, tenim:

  • 1 ANY: Per a aquells supòsits en què ens trobem amb defectes d’acabat. Defectes de terminació i d’acabat.

Són aquells defectes poc importants d’execució o defectes de materials utilitzats en la construcció que no afecten els elements estructurals.

Exemples: rajoles soltes, portes que no tanquen bé, pèrdua aigua cisterna, defectes al parquet, persianes, pintura, etcètera.

  • 3 ANYS: Tres anys de garantia per a defectes d’habitabilitat, funcionalitat i seguretat. Són aquells que no garanteixin, segons les estipulacions reglamentàries: La higiene, salut i protecció del medi ambient. La protecció contra el soroll. L’estalvi d’energia i l’aïllament tèrmic.

Exemples: Filtracions, humitats, sorolls, esquerdes, problemes amb la caldera, manca de confort tèrmic a l’habitatge o consums energètics excessius, etc.

  • 10 ANYS: Defectes Estructurals. Són aquells defectes que incideixen en elements estructurals de l’edificació (fonaments, forjats, pilars, bigues) i que a més posen en perill la seva estabilitat.

Quan comença a comptar el termini?

Aquests terminis comencen a comptar des del moment en què es rep l’obra. Recepció de l’obra sense defectes pendents, o des de l’esmena dels mateixos.

La importància d’un informe pericial.

En aquests casos, és important que el perit faci l’informe pericial delimitant els danys DINS aquests terminis de garantia que hem exposat.

Terminis per reclamar judicialment.

Cal destacar que, malgrat els terminis exposats anteriorment, hi ha a més un TERMINI DE 2 ANYS de prescripció per a qualsevol tipus de defecte. El termini de prescripció començarà a comptar en el moment que tenim coneixement del defecte.

La prescripció és el termini de temps que té una persona per interposar una demanda davant del jutjat per reclamar. El termini de prescripció, es pot aturar, si s’envia una carta de reclamació anunciant que reclamarà.

D’aquesta manera, aquest termini de 2 anys, és el que té l’afectat per reclamar, des que ha tingut coneixement del defecte.

S’ha d’actuar com més aviat millor, i enviar una carta de reclamació com més aviat millor, per paralitzar el termini de prescripció.

No dubteu a contactar amb nosaltres a través del nostre formulari web, escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al 93.760.53.77.

Plazos para reclamar defectos en la construcción