BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Sentencies sobre CDAs de Triodos

Comparte el artículo

Recopilació de les Sentències dictades de CDAs de Triodos Bank fins a la data.

Després de més de dos anys amb el mercat intern de CDAs tancat, s’han començat a dictar les primeres sentències de CDAs de Triodos. Les resolucions són dispars, de manera que algunes estan donant la raó als clients i d’altres a l’entitat financera. Des de BBS Advocats, som conscients que això és una “cursa de fons” com ja ha passat amb pràcticament tots els productes financers. En primera instància, ens trobarem amb sentències molt dispars. No només perquè el criteri de cada Jutjat pot ser diferent, sinó perquè cada cas és diferent, amb les seves pròpies particularitats. Tot i la disparitat de les sentències, a poc a poc les Audiències Provincials aniran unificant el criteri, encara que serà difícil un criteri únic atès la casuística existent. El que és indubtable és que és un assumpte jurídic molt complex, que requereix alts coneixements en matèria de productes d’inversió, i cada assumpte s’ha de tractar de manera particular i independent.

Sentències dictades fins a la data

Actualment, i segons els mitjans de comunicació, s’han dictat 13 Sentències de CDAs de Triodos. Triodos té comptabilitzades 8 sentències a favor del banc (4 dictades pel mateix Jutjat), i 5 a favor de els clients. D’aquestes sentències, nosaltres només en tenim coneixement de 11. Volem donar un missatge de tranquil·litat als afectats, ja que malgrat que hi hagi 8 sentències a favor de Triodos, la meitat s’han dictat pel mateix Jutjat, que és el Jutjat de Primera Instància núm. de Navarra. A més, les sentències de primera instància es poden recórrer.
Sentències favorables als clients:
 • Sentència de 29 de juliol de 2022, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Pamplona.
 • Sentència núm. 341/2022, de 19 d’octubre, del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Pamplona.
 • Sentència núm. 306/2022, de 28 d’octubre, del Jutjat de Primera Instància núm. 54 de Barcelona.
Així mateix, segons la premsa, en teoria n’hi ha d’altres. dues sentències més favorables als consumidors, sent en total cinc. Però no coneixem quin Jutjat les ha dictat.
Sentències favorables a Triodes:
 • Sentència núm. 175/2022, de 20 de maig, del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Pamplona
 • Sentència núm. 140/2022, de 27 d’abril, del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Pamplona.
 • Sentència núm. 301/2022, de 25 d’octubre, del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Pamplona.
 • Sentència núm. 281/2022 de 8 de novembre, del Jutjat de Primera Instància núm. 13 de Barcelona.
 • Sentència núm. 364/2022, de 16 de novembre, del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Pamplona.
 • Sentència núm. 349/2022, de 16 de novembre, del Jutjat de Primera Instància núm. 27 de Barcelona.
 • Sentència núm. 370/2022, de 18 de novembre, del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Pamplona.
 • Sentència núm. 349/2022, de 23 de novembre, del Jutjat de Primera Instància núm. 25 de Barcelona.
Destacar que, d’aquestes 8 sentències, 4 les ha dictat el mateix Jutjat, que és el Jutjat de Primera Instància número 2 de Pamplona.

El posicionament dels Jutjats: la situació està molt igualada

Com és de veure, la situació està molt igualada, ja que, de les 11 sentències que coneixem, 3 Jutjats (encara que probablement siguin 5) s’han posicionat a favor dels consumidors, i 5 a favor de l’entitat financera:
Jutjats a favor dels consumidors:
 • Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Pamplona
 • Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Pamplona
 • Jutjat de Primera Instància núm. 54 de Barcelona
I possiblement dos jutjats més, segons la premsa, que desconeixem.
Jutjats a favor de Triodes:
 • Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Pamplona
 • Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Pamplona
 • Jutjat de Primera Instància núm. 13 de Barcelona
 • Jutjat de Primera Instància núm. 27 de Barcelona
 • Jutjat de Primera Instància núm. 25 de Barcelona

Arguments de les Sentències favorables de CDAs de Triodes

Les sentències favorables de CDAs de Triodes dictades fins ara s’han basat en un d’aquests dos motius:
 1. En el error en el consentiment del client, ja que Triodos no ha demostrat haver informat degudament de forma concreta sobre la naturalesa i els riscos del producte.
 2. A l’incompliment contractual de Triodos, que ha canviat de manera unilateral les condicions essencials del producte. Ens referim a la cotització al mercat extern i que el valor del producte passi a regir-se per l’oferta i la demanda.
A més, una de les sentències ha recalcat la importància que té que l’entitat operi sota el segell de banca ètica, subratllant que, a diferència de la decisió d’inversió en productes d’altres entitats financeres, la decisió de inversió en CDAs va poder estar condicionada en certa mesura pel concret objecte social de Triodos.

BBS Advocats, despatx especialitzat en CDAs de Triodes

Tal com hem esmentat al principi de l’article, som conscients que se seguiran dictant sentències de casuística diversa i de diferents jutjats. En cas d’obtenir una sentència desfavorable, sempre hi ha l’oportunitat de recórrer, i que les Audiències Provincials senten jurisprudència. Des de BBS Advocats, despatx expert en CDAs de Triodes i amb àmplia experiència en productes financers complexos, podem ajudar-lo a recuperar la inversió. Ens distingeix el tracte proper i personalitzat amb els clients, que creiem que és clau perquè prosperin les demandes. No dubti en contactar amb nosaltres a través del nostre formulari web, escrivint-nos a bbsabogados @bbsabogados.com o trucant al 93.760.53.77.
bbs abogados