BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Es pot obligar un copropietari a vendre?

Comparte el artículo

En aquests casos, es pot iniciar un procediment judicial de Divisió de Cosa Comuna.

El dubte relatiu a si es pot obligar un copropietari a vendre un habitatge és una consulta freqüent al nostre despatx expert en Dret Immobiliari. Es tracta de casos en què un dels propietaris d’un immoble no vol seguir amb la copropietat, però l’altre -o els altres- no vol vendre ni tampoc comprar-ne la part. En aquest article, us explicarem que es pot obligar un copropietari a vendre, i la via legal per fer-ho. Com veurem, es pot sol·licitar judicialment extingir la copropietat. En el procediment judicial mateix s’establirà com es farà efectiu: si s’adjudicarà l’immoble a un dels copropietaris, si es vendrà a un tercer, o si se subhastarà. Tot i que, com veurem més endavant, a Catalunya normalment s’evita la subhasta.

Cap copropietari està obligat a romandre a la comunitat

Tal com preveu el art. 400 del Codi Civil, “Cap copropietari estarà obligat a romandre a la comunitat. Cadascun podrà demanar en qualsevol temps que es divideixi la cosa comuna“. En el mateix sentit, el Codi Civil de Catalunya preveu al art. 552-10 que “Qualsevol cotitular pot exigir, en qualsevol moment i sense expressar-ne els motius, la divisió de l’objecte de la comunitat“. Per això existeix l’anomenada extinció de condomini” que equival a dividir la cosa comuna. Així, qualsevol copropietari d’un immoble pot sol·licitar quan ho desitgi extingir la copropietat.

Procediment de Divisió de Cosa Comú.

El copropietari que vulgui deixar de ser-ho, pot instar un procediment judicial de Divisió de Cosa Comú. És a dir, haurà d’interposar una demanda de Divisió de Cosa Comuna, amb advocat i procurador. Un cop l’altre copropietari respon a la demanda, ja sigui oposant-se a la divisió o aplanant-se, el Jutge dictarà Sentència acordant la divisió. Així mateix, molts jutjats acorden que la divisió efectiva es dugui a terme en el procés d'”execució de sentència”. És a dir, un cop tinguem la sentència que acorda dividir l’immoble, s’iniciarà una altra fase on s’establirà com es farà efectiva. Normalment, es fixarà pericialment el valor de mercat de l’immoble, i donarà un termini a les parts per manifestar si tenen interès en la seva adjudicació. Si hi ha més d’un copropietari que tingui interès, s’adjudicarà a qui tingui la participació més gran. En cas d’interès i participació iguals, “decideix la sort“. Així mateix, l’adjudicatari haurà de pagar als altres el valor pericial de la seva participació. Finalment, si cap cotitular no té interès, es ven i es reparteix el preu. El més habitual serà que s’iniciïn els tràmits per encarregar la venda de l’immoble a un Agent de la Propietat Immobiliària perquè busqui un comprador. En definitiva, seguint aquest procediment de Divisió de Cosa Comuna, es pot obligar un copropietari a vendre, ja que l’única manera d’impedir la venda seria que es vulgui adjudicar ell mateix l’immoble.

A Catalunya sol evitar-se la Subhasta en el procediment de Divisió de Cosa Comuna.

Com és de veure, la Divisió de Cosa Comuna a Catalunya té com a finalitat que un dels titulars del bé acabi adjudicant-se el bé intentant evitar la subhasta. A diferència de la legislació catalana, a la resta de l’Estat la norma general és procedir a la subhasta directa de l’immoble. Per tant, els copropietaris sempre poden arribar a un acord que eviti la subhasta pública. Una manera d’apropar posicions és fer una taxació objectiva que tingui en compte el preu de mercat de l’immoble i la seva situació jurídica.

BBS Advocats, experts en Divisió de Cosa Comuna i Extinció de Condomini.

Des de BBS Advocats, experts a Divisió de Cosa Comuna i Extinció de Condomini, estem a la vostra disposició en cas que necessiteu ajuda personalitzada per al vostre cas, vulgueu comentar-nos la vostra situació, o necessiteu assessorament especialitzat. Podeu contactar amb BBS Advocats a través del nostre formulari web, escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al 93.760.53.77.
bbs abogados